Postoje ke kontrole a vynucování dodržování zákonů, nové technologie

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Výsledky průzkumu SARTRE 3 - postoje řidičů ke způsobu, frekvenci a účinnosti kontroly dodržování dopravních předpisů, názory na možná nová opatření a technologie, mezinárodní srovnání

V roce 2004 byl dokončen mezinárodní srovnávací projekt SARTRE 3 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe). Projektu se účastnilo 23 evropských zemí – Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Průzkum navazoval na projekt SARTRE 1 z roku 1991, kdy se zúčastnilo 15 zemí, a SARTRE 2 z roku 1996 s účastí 19 zemí.

Rozhodující etapa projektu SARTRE 3, tedy dotazníkové šetření řidičské populace, proběhla v České republice v termínu 22.11. – 12. 12. 2002.

Metodou kvótního výběru podle věku, pohlaví, vzdělání, velikosti a polohy sídla byl ze základního souboru (tedy populace aktivních řidičů, jejíž velikost – asi 3 800 000 osob – a demografické charakteristiky byly stanoveny na základě předchozích výzkumů agentury FOCUS) získán vzorek 1026 respondentů. Ti zodpověděli 55 otázek standardizovaného dotazníku. Rozhovory byly prováděny s využitím sítě školených tazatelů agentury FOCUS. Průměrná délka rozhovoru byla 31 minut.

Dotazování bylo zaměřeno na: jízdní výkony řidičů během uplynulého roku, zájem o problematiku dopravy a bezpečnosti, názory řidičů na možná opatření pro bezpečnost silničního provozu, názory řidičů na příčiny nehod, podrobně bylo zpracováno téma rychlosti, styl jízdy, používání bezpečnostních pásů, problematika alkoholu, dále názory na nové prvky vybavení automobilu, evropská harmonizace dopravního práva, názory na systém zjišťování a trestání dopravních přestupků, bezpečnost v tunelech a používání mobilních telefonů za jízdy.

Součástí rozhovoru bylo hodnocení způsobu kontroly dodržování stávajících opatření a nové možnosti v kontrole a vynucování dopravních zákonů.

Jak vyplynulo z jiné části výzkumu [více viz: více viz: Postoje k motoristické problematice a názory na dopravně bezpečnostní politiku], čeští řidiči v obecné rovině jednoznačně podporují posílení důrazu na dodržování dopravních předpisů a zpřísnění postihů za závažné dopravní přestupky. Dále byly podrobně zanalyzovány skutečné zkušenosti respondentů s kontrolou – zda zažili v posledních třech letech kontrolu dodržování daného opatření, případně zda byli postihováni za nedodržení, a jaký je jejich odhad pravděpodobnosti kontroly během typické cesty. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1. Jde pouze o přehled, mezinárodní srovnávání nemá velkou vypovídací hodnotu kvůli odlišným výchozím podmínkám (skutečná intenzita a způsob kontroly, frekvence výskytu přestupku...).

Tabulka 1: Podíl řidičů, kteří byli v uplynulých 3 letech za různé přestupky potrestáni (T), kontrolováni (K) nebo považují pravděpodobnost kontroly za vysokou (O).(Mezinárodní srovnání, v %)
ZeměRychlostPásyAlkohol
TKOTKOTKO
Belgie15,1 Otázka nebyla pokládána. 12,63,6 Otázka nebyla pokládána.Otázka nebyla pokládána. 1,322,06,6
Česká republika21,416,49,22,031,17,3
Dánsko17,15,43,30,112,62,4
Estonsko19,725,211,14,060,111,0
Finsko15,58,23,00,664,36,3
Francie8,113,35,11,032,610,7
Chorvatsko24,312,416,63,739,18,3
Irsko13,18,41,60,47,70,9
Itálie14,86,77,70,73,95,8
Kypr34,240,420,214,731,817,0
Maďarsko12,313,53,91,121,93,6
Německo35,619,57,01,924,012,4
Nizozemí46,527,45,11,037,53,0
Polsko17,314,52,60,621,72,3
Portugalsko8,722,64,22,933,013,9
Rakousko29,918,25,31,015,010,2
Řecko14,319,78,23,830,515,6
Slovensko26,518,915,06,050,614,1
Slovinsko30,836,214,23,935,827,2
Španělsko15,616,74,93,231,68,5
Švédsko9,42,92,20,541,12,4
Švýcarsko36,822,39,32,620,08,7
Velká Británie9,338,00,70,39,11,6
Průměr20,218,26,92,529,48,7

Kromě jiných opatření (bodový systém, rehabilitační kurzy a vyšetření - [více viz: více viz: Postoje k novým opatřením a problematice evropské harmonizace] hodnotili dotázaní řidiči další možnosti v kontrole dopravního práva. Šlo zejména o návrhy určitých organizačních změn v provádění kontroly a využití nových technologií, a to jak pro stíhání přestupků, tak i pro jejich prevenci.

Automatizované kamery pro sledování rychlostních přestupků i jízdy na červenou mají samy o sobě značnou podporu, ostatní navrhované předpisy usnadňující jejich používání (odpovědnost vlastníka vozidla, účast nepolicejních organizací) se však setkávají spíše s nesouhlasem (tabulka 2).

V mezinárodním srovnání se Česká republika v míře podpory používání automatizovaných kamer pohybuje kolem průměru, podobně i podpora účasti soukromých organizací. Podpora účasti místních úřadů a odpovědnosti vlastníka je však výrazně podprůměrná. Stejně jako u jiných zákonných opatření, i zde je nutno veřejnost detailně informovat o souvislostech a způsobu fungování opatření.

Čeští respondenti nejsou obecně nijak výrazně nakloněni novým technologiím a podobně i technologie preventivně zabraňující přestupkům, případně vynucující určitý druh chování, nevzbuzují sice výrazný nesouhlas, ale ani jednoznačnou podporu (tabulka 4). V mezinárodním srovnání se Česká republika ve všech případech řadí k zemím s nižší podporou těchto technologií (tabulka 6). Zřejmě zde opět hraje roli nedostatek informací, dotazovaní nemají přesnou představu, jak by zařízení fungovala a jak by byly ošetřeny případné možnosti zneužití, chybného používání nebo zda by zařízení nebyla na překážku při řešení nečekaných dopravních situací. Určitou roli může hrát i cena takových zařízení. Pro srovnání - mezi země s nižším zájmem patříme i v případě dalších dvou zařízení, která nemají nijak ovlivňovat chování řidiče (navigační systém, systém varování před zácpou), ačkoliv systém varování před dopravní zácpou na trase přece jen považuje za užitečný většina dotázaných (tabulka 5, grafy 1, 2).

Tabulka 2: Do jaké míry byste uvítal následující opatření a zařízení? (nová technická a organizační opatření v kontrole)
 velmidostmoc nevůbec neneví
Automatizované kamery pro dohled na světelných křižovatkách21,3%46,8%22,0%5,2%4,7%
Sledování rychlostních přestupků automatizovanými kamerami19,4%43,4%27,5%6,5%3,2%
Dohled nad dodržováním rychlosti vykonávaný místními úřady9,8%27,0%36,4%20,9%5,9%
Dohled nad dodržováním rychlosti vykonávaný soukromými organizacemi5,9%12,9%29,6%45,3%6,3%
Odpovědnost vlastníka vozidla za přestupek, je-li skutečný pachatel neznámý5,2%14,9%21,4%49,3%9,2%
Tabulka 3: Podíl řidičů, kteří by uvítali (velmi nebo dost) zařízení a opatření usnadňující kontrolu dodržování dopravních předpisů (mezinárodní srovnání, v %)
ZeměKamery na křižovatkáchRychlostní kameryÚčast místních úřadůÚčast soukromých organizacíOdpovědnost vlastníka vozidla
Belgie8379722532
Česká republika7265392022
Dánsko775531916
Estonsko7859861521
Finsko9183912914
Francie6761651824
Chorvatsko8473381137
Irsko8487542223
Itálie6464771525
Kypr5863503247
Maďarsko7569301013
Německo5551441325
Nizozemí8571662833
Polsko8980351524
Portugalsko8283803143
Rakousko5354551826
Řecko5960611827
Slovensko7772472123
Slovinsko8068331428
Španělsko5052531725
Švédsko5751252012
Švýcarsko4742411219
Velká Británie8878571521
Průměr7266541825
Tabulka 4: Považujete za užitečná tato zařízení? (technologie napomáhající kontrole dodržování předpisů, případně vynucující určitý druh chování)
 velmidostmoc nevůbec neneví
Zařízení omezující rychlost instalované do vozidel, aby řidiči nepřekračovali rychlostní limity16,6%26,3%33,7%19,0%4,4%
Používání „černé skříňky“ za účelem určení příčiny nehody17,1%43,8%23,5%9,7%5,9%
Používání „černé skříňky“ za účelem zaznamenání řidičova chování; záznam by mohl být použit policií při dokazování příliš rychlé/nebezpečné jízdy13,9%36,3%28,9%15,1%5,8%
Elektronická identifikace vašeho vozidla, usnadňující přístup ke službám12,9%34,9%28,5%13,1%10,6%
Elektronická identifikace vašeho vozidla také pro účely policie12,8%31,6%29,5%18,1%8,0%
systém, který vám pomůže nepřekročit rychlostní limit199635,8%62,3%1,9%
200213,2%31,4%35,0%16,4%4,0%
měřič hladiny alkoholu, který zjistí, zda jste pil a nenechá vás jet, jste-li nad limitem199622,0%75,3%2,7%
200212,8%22,6%26,7%33,7%4,2%
systém, který signalizuje stav únavy a donutí vás udělat přestávku19,4%35,9%26,4%13,6%4,7%
Tabulka 5: Připadalo by vám užitečné mít v autě tato zařízení? (ostatní)
  velmidostmoc nevůbec neneví
navigační systém pro nalezení cesty k cíli199641,1%54,8%4,1%
200223,5%31,3%24,1%16,9%4,2%
zařízení upozorňující na zácpu na trase200228,7%39,5%19,7%8,8%3,3%
Tabulka 6: Podíl řidičů, kteří považují za velmi nebo dost užitečné nové technologie, působící preventivně proti přestupkům nebo napomáhající jejich zjišťování (mezinárodní srovnání, v %)
zeměsystém pomáhající dodržet rychlostní limitzjištění alkoholu, zabránění v jízděsignalizace únavyomezovač rychlostičerná skříňka pro účely šetření nehodyčerná skříňka pro důkaz přestupkuel. identif. pro lepší službyel. identif.pro účely policie
Belgie5144546268587049
Česká republika4737584565535448
Dánsko4248534069474945
Estonsko4070704779567365
Finsko6165706482645449
Francie7382867082685454
Chorvatsko5469816382646050
Irsko8173848188777369
Itálie6553647083728351
Kypr7470737982705756
Maďarsko4237605078555958
Německo4323435464504031
Nizozemí4539554163524638
Polsko5376835787768375
Portugalsko6471787392797153
Rakousko4028415459473126
Řecko7374697781676150
Slovensko6842737575556466
Slovinsko5858666476618850
Španělsko5967686378576144
Švédsko4783724472544731
Švýcarsko4132404759454730
Velká Británie6864816886756470
průměr5657666076616151
obrázek:graf 1 podil ridicu kteri by povazovali navigacni system za u

Graf 1 : Podíl řidičů, kteří by považovali navigační systém za užitečný (mezinárodní srovnání, v %)

obrázek:graf 2 podil ridicu kteri by povazovali za uzitecny system var

Graf 2: Podíl řidičů, kteří by považovali za užitečný systém varování před dopravní zácpou (mezinárodní srovnání, v %)

Efektivnost systému detekce a trestání přestupků hodnotila pozitivně přibližně polovina z těch respondentů, kteří se k problematice vyjadřovali (tabulka 7). Podíl odpovědí „nevím“ zde byl vysoký, zejména u hodnocení podílu zjištěných přestupků na celkovém počtu spáchaných přestupků – téměř 20% dotázaných řidičů nedokázalo dát žádnou odpověď.

Přestože lze v českých podmínkách, kde práce dopravní policie a obecně systém zjišťování a trestání dopravních přestupků nemá velkou podporu ze strany médií, takové hodnocení považovat za nečekaně dobré, v mezinárodním srovnání (tabulka 8) patříme k zemím s nízkým podílem pozitivních odpovědí. Velmi pozitivní hodnocení ve všech aspektech má Velká Británie, Kypr, Řecko a Estonsko, výrazně negativní Slovensko a Maďarsko, ostatní země mají rozmanitější hodnocení jednotlivých aspektů.

Problematika přiměřenosti výše trestu vážnosti přestupku byla dotčena také v otázce, zda respondent podporuje zpřísnění trestů za závažné dopravní přestupky. Analýza však neprokázala žádnou souvislost, respondenti, kteří hodnotí přiměřenost trestů jako dobrou, si přejí zpřísnění trestů stejně často jako ti, kteří tresty považují za nepřiměřené.

Tabulka 7: Jak efektivní je podle Vás systém zjišťování a trestání dopravních přestupků v těchto ohledech: (přiměřenost, rovnost, rychlost, zaměření na bezpečnost, úspěšnost)
 velmidostmoc nevůbec neneví
Přiměřenost výše trestu vážnosti přestupku13,9%32,4%34,8%8,5%10,4%
Stejný přístup ke všem řidičům, kteří se dopustili téhož přestupku22,6%24,2%30,1%17,1%6,0%
Rychlost vyřizování dopravních přestupků15,3%28,8%30,9%12,8%12,2%
Zaměření na bezpečnost dopravy16,2%30,3%37,1%8,8%7,6%
Podíl zjištěných a potrestaných přestupků na celkovém počtu přestupků8,7%25,7%35,4%10,7%19,5%
Tabulka 8: Podíl řidičů považujících systém zjišťování a trestání dopravních přestupků v daných aspektech za efektivní (mezinárodní srovnání, v %)
zeměpřiměřenostvýše trestustejný přístup ke všemrychlost vyřizovánízaměření na bezpečnostpodíl zjištěných a potrestaných přestupků
Belgie7271716859
Česká republika5250505043
Chorvatsko5157475531
Dánsko9486919798
Estonsko5461698267
Finsko4842606553
Francie5938376439
Irsko7269748070
Itálie6059516152
Kypr8684808379
Maďarsko4743472639
Německo6867626549
Nizozemí5165645945
Polsko6931597644
Portugalsko7165717375
Rakousko6865707351
Řecko8993869586
Slovensko3320363428
Slovinsko5551525647
Španělsko7972697567
Švédsko6667697551
Švýcarsko7067727454
Velká Británie7367818172
Průměr6560646857

Postoje českých řidičů ke kontrole dodržování dopravních předpisů a souvisejícím novým opatřením a technologiím nejsou zcela jednoznačné. Řidiči sice v obecné rovině podporují důslednější kontrolu a zpřísnění trestů, konkrétněji formulovaná opatření však často nedokážou posoudit nebo k nim nemají důvěru. Z navrhovaných opatření v oblasti kontroly má výraznější podporu bodový systém, podporováno je i používání automatizovaných kamer pro detekci přestupků, i když bez podpory souvisejících opatření (odpovědnost vlastníka vozidla, účast nepolicejních organizací). Z nových technologií řidiči oceňují spíše ty, které neovlivňují chování, v mezinárodním srovnání však patří Česká republika k zemím s nižší podporou nových technologií obecně. Systém detekce a trestání přestupků byl hodnocen polovinou řidičů pozitivně, řadíme se k zemím s nižším podílem pozitivního hodnocení.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: automobil, bezpečnost provozu, dopravní nehodovost, harmonizace legislativní, kontrola, policie, právo dopravní, řidič, technologie, trestné body
Popis: Výsledky průzkumu SARTRE 3 - postoje řidičů ke způsobu, frekvenci a účinnosti kontroly dodržování dopravních předpisů, názory na možná nová opatření a…