Používání zádržných systémů podle typu komunikace

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Základní srovnání míry používání zádržných systémů podle pozice osob ve vozidle (řidiči, spolujezdci vpředu a vzadu) a podle kategorií komunikace (intravilán, silnice I. a II. třídy v extravilánu) v roce 2005 a 2006.

K základnímu srovnání míry používání zádržných systémů slouží Graf 1 (rok 2005) a Graf 2 (rok 2006). V uvedených grafech jsou tři skupiny osob ve vozidlech – řidiči, spolujezdci vpředu a spolujezdci vzadu (dospělí). V každém grafu je uvedena míra používání bezpečnostních pásů na třech kategoriích komunikací – intravilán (celkem ve všech městech), silnice I. třídy v extravilánu a silnice II. třídy v extravilánu. Ze srovnání obou grafů vyplývá výrazné zvýšení míry používání bezpečnostních pásů na všech typech komunikací. Dobře patrné je i smazání rozdílu mezi intravilánem a extravilánem – v roce 2005 byla ve městech míra používání bezpečnostních pásů až o 10% nižší než v extravilánu. V roce 2006 došlo právě v intravilánu k největšímu nárůstu míry používání bezpečnostních pásů a výsledkem je míra jejich používání zhruba 90% u řidičů a spolujezdců vpředu v intravilánu a na silnicích I. třídy v extravilánu. Na silnicích II. třídy byla v roce 2006 míra používání bezpečnostních pásů zhruba o 5% nižší než v intravilánu a na silnicích I. třídy v extravilánu.

Míra používání bezpečnostních pásů dospělými spolujezdci na zadních sedlech byla v roce 2005 velmi nízká (16 – 30% podle typu komunikace). V roce 2006 došlo k výraznému zvýšení míry používání pásů až na hodnoty přes 50% (53 – 57% podle typu komunikace). I přes toto významné zlepšení je stále míra používání bezpečnostních pásů na zadních sedadlech nízká oproti míře používání pásů řidiči a spolujezdci vpředu.

obrázek:graf 1 pouzivani zadrznych systemu podle typu komunikace v roce

Graf 2: Používání zádržných systémů podle typu komunikace v roce 2006

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: zádržné systémy, bezpečnostní pásy, autosedačka, sedačka dětská
Popis: Základní srovnání míry používání zádržných systémů podle pozice osob ve vozidle (řidiči, spolujezdci vpředu a vzadu) a podle kategorií komunikace (intravilán,…