Projekt CAST

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Text stručně představuje projekt 6. rámcového programu EU - CAST (Campaigns and Awareness-raising Strategies for Traffic Safety). Uvádí základní cíle projektu - vyvinutí nástroje pro evaluaci bezpečnostních informačních kampaní, který umožní statistický odhad účinku kampaní na nehodovost, a postoje a chování účastníků silničního provozu.

(CAST je akronym pro Campaings and Awarenes-raising Strategies in Traffic Safety)

Strategické cíle

Projekt CAST byl navržen ve formě Specificky cíleného výzkumného projektu, jehož účelem je uspokojení požadavků Evropské komise pro zvyšování bezpečnosti v dopravě pomocí efektivních kampaní pro bezpečnost silničního provozu. Projekt vytvoří nástroje pro vyhodnocování a nástroje pro navrhování masmediálních kampaní pro bezpečnost silničního provozu. Tyto nástroje umožní Evropské komisi vytvářet a implementovat takové kampaně a vyhodnocovat jejich (izolovaný) vliv na dopravní nehodovost i na jiné indikátory bezpečnosti. Projekt bude následně tyto nástroje validizovat testováním vyhodnocovacích nástrojů na kampani placené Evropskou unií (EUCHIRES) a využitím nástrojů pro navrhování k vytvoření a implementaci pan-evropské kampaně na podporu implementace nově zaváděných opatření.

V současné době je k dispozici značné množství výzkumů o vlivech masmediálních kampaní, což umožňuje formulovat osvědčené postupy (best practices) pro vytváření a vyhodnocování kampaní. Některé studie zkoumaly vliv kampaní pomocí vývoje dopravní nehodovosti, avšak většina výzkumů se zaměřuje na měření vnímání, akceptace a známosti kampaní. V každém případě se objevuje urgentní potřeba vyhodnocovacího výzkumu, který by dokázal izolovat vlivy masmediálních kampaní na počet dopravních nehod a jiné indikátory od vlivů dalších aktivit směrem k bezpečnosti silničního provozu, jako je např. kontrola. Toho je možné dosáhnout určením relativního příspěvku masmediálních kampaní v integrovaných kampaních, které typicky zahrnují řadu dalších aktivit včetně kontroly. Dostupnost jasných vědeckých informací o efektivitě i rentabilitě izolovaných vlivů kampaní je předpokladem pro navrhování budoucích kampaní nejefektivnějším možným způsobem. Nástroj pro vyhodnocování, který by mohl produkovat takové informace doposud chybí, přičemž by mohl přispět k dalšímu podpůrnému nástroji pro navrhování kampaní nejlepším možným způsobem.

Participanti

 • Institut Belge pour la Sécurité Routière asbl (IBSR/BIVV), Belgium (koordinátor projektu)
 • Transportøkonomisk institutt (TØI), Norway
 • Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS), France
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Sweden
 • La Prevention Routiere Internationale (PRI), Portugal
 • Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), Germany
 • Danish Transport Research Institute (DTF), Denmark
 • FACTUM Chaloupka & Risser OHG (FAC), Austria
 • RST-SIPSiVi srl (RST-SIPSiVi), Italy
 • Limburgs Universitair Centrum, Transportation Research Institute (IMOB), Belgium
 • Ministry of Transport, Public Works and Water Management, (Min. of Transport NL) The Netherlands
 • Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), Portugal
 • Instytut Badawczy Dróg I mostów (IBDiM), Poland
 • Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), The Netherlands
 • Swiss Council for Accident Prevention (bfu), Switzerland
 • Universidade Técnica de Lisboa / Faculdade de Motricidade Humana (UTL/FMH), Portugal
 • Centrum dopravního výzkumu (CDV), Czech Republic
 • University of Thessaly (UTh), Greece
 • University of Ljubljana Faculty of Arts (ULFF), Slovenia
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: bezpečnostní kampaň, Cíl, nehodovost, metoda statistická
Popis: Text stručně představuje projekt 6. rámcového programu EU - CAST (Campaigns and Awareness-raising Strategies for Traffic Safety). Uvádí základní cíle projektu …