Projekt Rosebud

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Článek pojednává o obsahu mezinárodního projektu ROSEBUD. Zmíněny jsou cíle projektu, výsledky a shrnutí.

Bezpečnost silničního provozu je důležitá pro každého z nás. Ke snížení nehodovosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu přispívá realizace dopravně-bezpečnostních opatření. Tyto opatření jsou však po finanční stránce nákladnou záležitostí, zdroje na jejich financování jsou omezené. Proto je důležité dbát na to, aby byly tyto finanční prostředky vynakládány efektivně. Kritériem posuzování vhodnosti opatření může být například míra návratnosti vložených prostředků. Metodami, které slouží k hodnocení opatření a na základě který lze vypočítat tuto míru návratnosti jsou například cost-benefit analýza (analýza nákladů a výnosů, dále CBA) a analýza efektivity nákladů (dále CEA). Obě tyto metody se staly předmětem řešení projektu ROSEBUD.

Projekt ROSEBUD (Road Safety and Environmental Benefit-Cost and Cost-Effectiveness Analysis for Use in Decision-making; Analýza přínosů a nákladů z hlediska zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ochrany životního prostředí pro rozhodovací proces) je mezinárodní výzkumný projekt, který je financovaný Evropskou komisí. Jedním z jeho cílů bylo vytvoření metody CBA a CEA, které by mohly být použity na všech úrovních státní správy (Evropská unie, národní, regionální a místní úroveň) pro opatření, která mají za úkol zlepšit bezpečnost silničního provozu nebo životního prostředí. Součástí projektu byla spolupráce zahraničních expertů, jejímž cílem bylo vytvoření sítě spojující zejména dopravní experty ze všech rozhodovacích úrovní (evropské, národní, regionální a lokální), kteří se zabývají vyhodnocováním účinnosti dopravně bezpečnostních opatření a jsou tak schopni poskytnou prostor pro předávání a integraci vzájemných znalostí a zkušeností.

Projekt ROSEBUD byl rozdělen do pěti etap:

  • rešerše odborné literatury,
  • identifikace bariér bránících účinnému zavedení CEA a CBA do praxe,
  • návrhy na zkvalitnění postupů při provádění CEA a CBA,
  • testování CEA a CBA na vybraných případových studiích,
  • tvorba doporučení.

Jak je z výše uvedených etap vidět, tak projekt například zahrnoval zjištění informací o metodách vyhodnocujících účinnost silničně-bezpečnostních opatření, zjištění informací o využívání CBA při hodnocení těchto opatření a také o bariérách, které brání používání těchto metod a analýz, atd. Součástí projektu také bylo zpracování případových studií, které se zabývaly aplikací CBA a CEA na konkrétní opatření. Seznam případových studií a zemí, které se na jejich vypracování podílely je uveden v tabulce č. 1.

Název studie Země Institut
Anti-lock braking systems for motorcycles Austria KfV
Section control - automatic speed enforcement Austria KfV
in the Kaisermühlen Tunnel (Vienna, A22 motorway)  
Automatic speed enforcement on the A13 motorway Austria KfV
Daytime running lights in the Czech republic ČR CDV
Daytime running lights in Austria ČR CDV
Four-arm roundabouts in urban areas in the ČR CDV
Czech republic  
Speed humps on local streets Isreal Transportation Research Institute
Traffic calming measures Greece NTUA/DTPE
Grade-separation at railroad crossings Finland VTT Building and Transport
Grade-separation at roadrail crossings Israel Transportation Research Institute
Measure against collisions with trees France CETE SO
Introducing signal control at a rural junction Israel Transportation Research Institute
Intensification of police enforcement (speed and alcohol) Greece NTUA/DTPE
Concentrated general enforcement on interurban Israel Transportation Research Institute
roads in Israel  
2 + 1 roads in Finland Finland VTT Building and Transport
2 + 1 roads in Sweden Finland VTT Building and Transport
Compulsory bicycle helmet wearing Austria KfV
Tabulka č. 1 Seznam případových studií

Jak je z předešlé tabulky vidět, tak se do projektu zapojilo i Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Zpracovány byly tři případové studie, konkrétně se jednalo o

Projekt ROSEBUD přispěl k hlubšímu poznání CBA, zejména v oblasti dopravy. Její aplikace na dopravně-bezpečnostní opatření tak napomůže výběru optimální varianty opatření, která bude z hlediska finančních prostředků efektivní. Přínosem tak bude snížení nehodovosti na pozemních komunikacích, snížení nákladů na realizaci daného opatření a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: cost-benefit analýza, analýza efektivity nákladů, bezpečnost dopravy
Popis: Článek pojednává o obsahu mezinárodního projektu ROSEBUD. Zmíněny jsou cíle projektu, výsledky a shrnutí.