Rozdělení nehodovosti podle rizika

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Srovnání nehodovosti podle rizika pro jednotlivé kategorie (typ komunikace, typ účastníka, věk).

Pro posouzení a porovnání rizika jednotlivých cílových skupin se zavádí ukazatel míry rizika jako poměr základní charakteristiky nehodovosti (počtu usmrcených) vztaženou k dopravním výkonům (k expozici), případně na jiný kvantitativní ukazatel (počet vozidel nebo počet obyvatel).

Srovnání podle typu komunikace

Srovnáním počtu usmrcených na mld. vozokm najetých motorovými vozidly v ČR na jednotlivých třídách komunikací vyplývá, že nejnižší míra rizika (počet usmrcených) vzhledem k dopravním výkonům připadá na dálnice, dále na silnice 2. a 3. třídy, zatímco nejvyšší ukazatel rizika je pro silnice 1. třídy. Rozdíl pro dálnice je dán zejména směrovým uspořádáním, naopak silnice 1. třídy jsou charakteristické vyššími rychlostmi proti komunikacím nižších tříd. Z toho plyne, že je z hlediska bezpečnosti provozu vhodné převádět dopravní výkony (pokud možno) z 1. tříd na dálnice.

obrázek:graf 1 cr usmrceni na mld vozokm podle typu komunikace 2005

Graf 1: ČR - usmrcení na mld. vozokm podle typu komunikace (2005)


Srovnání podle typu uživatele

Srovnáním počtu usmrcených na mld. vozokm najetých motorovými vozidly v ČR podle typu motorového vozidla vyplývá, že nejnižší míru rizika vzhledem k dopravním výkonům připadá na autobusy, dále na těžká vozidla (nákladní a jiná speciální vozidla). Míra rizika pro osobní automobily je asi 7krát vyšší než pro autobusy, míra rizika pro motocykly je ještě 15krát vyšší než pro osobní automobily.

Údaj pro cyklisty není v tomto srovnání pro ČR zahrnut, neboť není ani přibližně známa míra expozice (počet ujetých vozokm). Ze zahraničních zdrojů však vyplývá, že jejich míra rizika (stejně jako pro chodce) je asi 5krát vyšší než u osobních automobilů (nižší však než pro motocykly). Motocyklisté, cyklisté a chodci jsou proto souhrnně označováni jako nejvíce zranitelní účastníci provozu. Vyšší míra rizika pro motocyklisty plyne z vysokých dosahovaných rychlostí a přitom nízkým stupněm jejich ochrany.

obrázek:graf 2 cr usmrceni na mld vozokm podle typu uzivatele 2005

Graf 2: ČR - usmrcení na mld. vozokm podle typu uživatele (2005)


Srovnání podle věku uživatele

Srovnáním počtu usmrcených připadajícího na mil. obyvatel jednotlivých věkových skupin obyvatelstva v ČR dostáváme jako nejvíce rizikovou skupinu obyvatelstva ve věku 21-24 let, dále pak nad 80 let, 18-20 let a 75-79 let. Nejnižší míra rizika vzhledem k počtu obyvatel připadá na věkové skupiny dětí 0-5 let, 10-14 let a 6-9 let (vzhledem k jejich poměrně nízké expozici v dopravním provozu). Nicméně vzhledem k jejich celkově nízkým zkušenostem se i děti, stejně tak jako senioři, obecně řadí rovněž k nejvíce zranitelným účastníkům provozu.

obrázek:graf 3 cr usmrceni na mil obyvatel podle vekove skupiny 200

Graf 3: ČR - usmrcení na mil. obyvatel podle věkové skupiny (2005)

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: nehodovost, riziko, komunikace pozemní, vozidlo silniční, věk
Popis: Srovnání nehodovosti podle rizika pro jednotlivé kategorie (typ komunikace, typ účastníka, věk).