Sledování povinného svícení vozidel

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Článek hodnotí míru svícení ve dvou obdobích roku 2004 - první část výzkumu v období, kdy bylo povinné denní svícení a druhá část v době, kdy svícení povinné nebylo (letní čas).

Centrum dopravního výzkumu provádí periodická sledování dopravně-inženýrských charakteristik pozemních komunikací. V rámci sledování intenzity dopravy se zjišťuje ipoužívání povinného osvětlení vozidla. Zjištěné informace ukazují vývoj v této oblasti v České republice. Dále se využívají i v rámci zahraničních projektů (např. SafetyNet), které sledují a porovnávají jednotlivé dopravně-inženýrské charakteristiky v rámci zemí Evropské unie.

Povinnost svícení je stanovena § 32 zákona č. 361/2002 Sb. v období od 31. 10. do 30. 3. Průzkum používání světel se provádí i mimo toto období za účelem získání srovnávacího vzorku. Sčítání vozidel v rámci průzkumu intenzity se provádí v souladu s metodikou Centra dopravního výzkumu. Metodika byla upravena na základě metodiky ŘSD. Sledování probíhá v typický pracovní den (úterý – čtvrtek), doba sčítání je minimálně 2 hodiny pro každý profil.

Následující tabulky zobrazují používání povinného osvětlení na vytipovaných lokalitách v období září až listopad 2004. Tabulka 1 obsahuje lokality zkoumané v období před 31.10., tabulka 2 po 31.10., tedy v období platnosti povinnosti používání osvětlení vozidla. Zjištěný poměr vozidel s rozsvícenými světly a bez rozsvícených světel je uveden v procentech pro každou lokalitu. Na konci tabulky je pak uveden vážený průměr (vztažen k velikosti zkoumaného vzorku) za všechny lokality.

Tabulka 1
Lokalita Počasí Vozidel Svícení
Ano NE
Brno, ul. Hněvkovského slunečno 933 32,0% 68,0%
II/430 – Bedřichovice slunečno 583 23,0% 77,0%
I/43 – Milonice zataženo 1710 94,0% 6,0%
Brno, ul. Nové sady zataženo 502 86,0% 14,0%
Celkem   3728 66,3% 33,7%
Tabulka 2
Lokalita Počasí Vozidel Svícení
Ano NE
Brno, ul. Kounicova polojasno 890 100,0% 0,0%
Brno, ul. Palackého zataženo 956 96,0% 4,0%
D1 - km 156,0 zataženo 2415 100,0% 0,0%
D2 - km 11,0 slunečno 2218 100,0% 0,0%
Celkem   6479 99,40% 0,60%

Z tabulek je patrné, že v období, kdy není ze zákona nutné používání povinného osvětlení vozidla, závisí používání na počasí. Při slunečném počasí používá světla asi 30 % řidičů, naopak při zhoršených podmínkách se počet vozidel s rozsvícenými světly blíží k 90 %. V období kdy je zákonem stanoveno používání povinného osvětlení vozidla neovlivňuje počasí poměr rozsvícených a nerozsvícených vozidel. V tomto období jsou nerozsvícená vozidla výjimkou a tvoří pouze 0,6 % z celkového počtu vozidel.

Podle výsledků sledování je nutné konstatovat, že počet řidičů, kteří akceptují povinnost svícení v období 31.10. – 30.3. je velice uspokojivý. Problémem však zůstávají ojedinělí řidiči, kteří tuto povinnost ignorují. Jediné neosvětlené vozidlo v proudu vozidel osvětlených může být snadněji přehlédnuto protijedoucími řidiči a stává se tak potenciálně nebezpečnějším vozidlem.

Analýza sledovaných dopravně-inženýrských parametrů a jejich časového vývoje může výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v České republice. Centrum dopravního výzkumu bude nadále sledovat vývoj v oblasti povinného osvětlení vozidel.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: svícení, svícení denní, řidič, automobil
Popis: Článek hodnotí míru svícení ve dvou obdobích roku 2004 - první část výzkumu v období, kdy bylo povinné denní svícení a druhá část v době, kdy svícení povinné…