Technické předpisy

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


U všech PK je nutno zajistit ochranu veřejných zájmů, bezpečnost dopravy, nezbytnou jednotnost parametrů, spolehlivost, životnost a jakost díla. Orgány a organizace uplatňuj ČSN a technické předpisy MD jejich uvedením (odkazy) v rozhodnutích, povoleních, smlouvách o dílo, při zadávání veřejných zakázek, posuzování dokumentace a dozoru na stavbách. Tím se předpisy stanou pro dané dílo závaznými. Pro Zadávací dokumentaci a uzavření SoD se využívají TKP (TKP – D) MD, případně zpracované ZTK, které se na ČSN a technické předpisy odvolávají a upřesňují je, uzavřením SoD se stávají ČSN a TP pro dokumentaci a/nebo stavbu závaznými. Posloupnost závaznosti technických předpisů je ZTKP-TKP-ČSN-TP-VL. Platné ČSN a technické předpisy MD je nutno dodržovat, i když jsou tzv. „nezávazné“, dodržení všech ČSN uvedených v příloze č. I vyhl. č. 104/97 Sb. (a návazných – v ČSN odkazovaných technických předpisů pro PK) se považuje splnění požadavků stanovených vyhláškou č. 104/97 Sb. a zákonem č. 13/97 Sb., o PK. Dodržování platných ČSN a TP je rovněž nezbytné ke splnění požadavků stavebního zákona. Očekává se tudíž, že celostátní předpisy MD budou plně využívány a dodržovány i v krajích (tedy i na silnicích nižších tříd) a také ve městech a obcích pro místní komunikace, v souladu zejména se z. č. 13/97 Sb. a vyhláškou č. 104/97 Sb.

Platnost a závaznost norem a předpisů

U všech PK je nutno zajistit ochranu veřejných zájmů, bezpečnost dopravy, nezbytnou jednotnost parametrů, spolehlivost, životnost a jakost díla. Orgány a organizace uplatňuj ČSN a technické předpisy MD jejich uvedením (odkazy) v rozhodnutích, povoleních, smlouvách o dílo, při zadávání veřejných zakázek, posuzování dokumentace a dozoru na stavbách. Tím se předpisy stanou pro dané dílo závaznými. Pro Zadávací dokumentaci a uzavření SoD se využívají TKP (TKP – D) MD, případně zpracované ZTK, které se na ČSN a technické předpisy odvolávají a upřesňují je, uzavřením SoD se stávají ČSN a TP pro dokumentaci a/nebo stavbu závaznými. Posloupnost závaznosti technických předpisů je ZTKP-TKP-ČSN-TP-VL. Platné ČSN a technické předpisy MD je nutno dodržovat, i když jsou tzv. „nezávazné“, dodržení všech ČSN uvedených v příloze č. I vyhl. č. 104/97 Sb. (a návazných – v ČSN odkazovaných technických předpisů pro PK) se považuje splnění požadavků stanovených vyhláškou č. 104/97 Sb. a zákonem č. 13/97 Sb., o PK. Dodržování platných ČSN a TP je rovněž nezbytné ke splnění požadavků stavebního zákona. Očekává se tudíž, že celostátní předpisy MD budou plně využívány a dodržovány i v krajích (tedy i na silnicích nižších tříd) a také ve městech a obcích pro místní komunikace, v souladu zejména se z. č. 13/97 Sb. a vyhláškou č. 104/97 Sb.

I při posuzování shody dle z.č. 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/02 Sb. autorizovanými osobami je nutno respektovat i požadavky technických předpisů MD.

V odůvodněných případech se lze od ustanovení platných (a nyní již všech „nezávazných“) ČSN a technických předpisů MD odchýlit na základě „souhlasu s odchylným řešením“, vydaným zpravidla při splnění určitých (v něm uvedených) podmínek, které pokud možno eliminují možné nepříznivé účinky navrženého technického řešení. Vydáváním souhlasů s odchylným řešením MD pověřilo Ředitelství silnic a dálnic ČR – úsek výstavby, odbor technický, Praha; v závažných případech odchylek může souhlas vydat MD. Případně použití cizích norem (nezavedených do soustavy ČSN) je vždy výjimečné a rovněž podléhá souhlasu s odchylným řešením. Případ postupu mimo rámec platných norem a předpisů je nutno pokládat za nepřípustný.

Předpisy musí být plně a správně využívány a dodržovány tak, aby významně přispívaly k řádnému výkonu státní a majetkové správy všech PK.

Seznam platných TP a ČSN naleznete v  kategorie-pozemnich-komunikaci-dle-csn-422.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: norma technická, předpisy technické
Popis: Jak postupovat při návrhu řešení odchylného od ČSN a jiných platných předpisů?