Úvod - Bezpečná komunikace, bezpečné dopravní prostředí

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Principem trvale udržitelné silniční bezpečnosti (suistainable safe road traffic) je to, aby byl celý dopravní systém přizpůsoben limitům a možnostem účastníků silničního provozu. Vše směřuje k prevenci nehod. Článek popisuje možnosti, které při snižování nehodovosti přináší bezpečné utváření pozemních komunikací.

Úvod

Pravděpodobnost vzniku nehody je ovlivněna značným množstvím rizikových faktorů (risk factors), které souvisejí s elementy dopravního systému: infrastrukturou a jejím vybavením, vozidly a účastníky silničního provozu. Rizikový faktor je kterýkoliv faktor, který zvyšuje pravděpodobnost vzniku nehody. Kvalita utváření pozemní komunikace a přilehlého prostředí je významným rizikovým faktorem u více než 30% dopravních nehod.

obrázek:obr 1 podil elementu dopravniho systemu na vzniku dopravnic

Obr. 1 – Podíl elementů dopravního systému na vzniku dopravních nehod, Road Safety Manual, PIARC 2004

Trvale udržitelná silniční bezpečnost

Principem trvale udržitelné silniční bezpečnosti (suistainable safe road traffic) je to, aby byl celý dopravní systém přizpůsoben limitům a možnostem účastníků silničního provozu. Vše směřuje k prevenci nehod. Pokud se nějaká nehoda stane, je cílem absolutně minimalizovat její následky. Podstatu trvale udržitelné silniční bezpečnosti lze shrnout do hesla: „PREVENCE JE LEPŠÍ NEŽ LÉČBA“, kdy:

 • utváření infrastruktury brání střetu vozidel s rozdílnou rychlostí a hmotností, vozidel jedoucí různými směry a ovlivňuje pozitivním směrem chování účastníků silničního provozu.
 • vozidla jsou konstruována tak, aby se snadno ovládala a aby v případě nehody poskytovala dostatečnou ochranu.
 • účastníci provozu jsou řádně informováni a vzděláváni.

Základní požadavky na bezpečnou infrastrukturu:

Bezpečná infrastruktura musí být navržena a postavena tak, aby byla zajištěna:

 1. Funkčnost – doprava je rozdělena na silniční síť tak, jak bylo plánováno
 2. Homogenita – pouze malé rozdíly v rychlostech a hmotnostech dopravních prostředků, které se mohou střetnout
 3. Rozpoznatelnost – dopravní situace jsou ve značné míře předvídatelné, je zřejmé, jaké chování je očekáváno od řidiče a jaké chování ostatních řidičů může očekávat

Tyto požadavky lze rozvést do 12 hlavních bodů (CROW, 1997):

 1. realizace co nejrozsáhlejších a konzistentních rezidenčních oblastí
 2. omezení cestování mezi relativně nebezpečnou dopravou na minimum
 3. co nejkratší trasy
 4. nejkratší trasa musí být zároveň nejbezpečnější
 5. cíl cesty by měl být snadno dosažitelný
 6. snadno rozpoznatelné kategorie silnic
 7. zjednodušení a omezení počtu situací, které vyžadují dopravní řešení
 8. zamezení konfliktů s protijedoucí dopravou
 9. zamezení konfliktů s křižující dopravou
 10. separace rozdílných druhů dopravy
 11. snížení rychlostí v místech potenciálních konfliktů
 12. odstranění překážek podél silnice
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: bezpečnost provozu, metodika
Popis: Principem trvale udržitelné silniční bezpečnosti (suistainable safe road traffic) je to, aby byl celý dopravní systém přizpůsoben limitům a možnostem účastníků…