Vliv rychlosti na množství a závažnost nehod

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Největší množství usmrcených osob připadá na nehody zaviněné nepřiměřenou rychlostí jízdy. V roce 2004 to bylo celkem 461 osob, tj. cca 42 % z následků nehod. Na počtu nehod se podílí cca 17 %. Nejtragičtější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (např. v zatáčce). Zmíněné hodnoty se každým rokem viditelně zvyšují.

Největší množství usmrcených osob připadá na nehody zaviněné nepřiměřenou rychlostí jízdy. V roce 2004 to bylo celkem 461 osob, tj. cca 42 % z následků nehod. Na počtu nehod se podílí cca 17 %. Nejtragičtější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (např. v zatáčce). Zmíněné hodnoty se každým rokem viditelně zvyšují.

Při porovnání nehod podle jejich závažnosti se používá ukazatel počtu usmrcených osob na 1000 nehod. Čím je hodnota vyšší, tím je vyšší i závažnost nehod. I při tomto hodnocení je na prvním místě nepřiměřená rychlost jízdy (15,4 usmrcené osoby na 1000 nehod).

U nehod zaviněných nepřiměřenou rychlostí jízdy je také nejvyšší průměrná výše škody na 1 nehodu (cca 70 000 Kč).

Zdroj: Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2004 (Ředitelství služby dopravní policie policejního prezidia České republiky, Praha 2005)

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: automobil, bezpečnost dopravy, data nehodovosti, dopravní nehodovost, rychlost nepřiměřená
Popis: Článek se zabývá vlivem rychlostí na množství a závažnost dopravních nehod.