Využití pohybu mobilních telefonů po silniční síti ČR jako zdroje aktuálních dopravních informací

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Intenzita dopravy na silniční síti ČR stále narůstá. Problémy dopravy všeobecně, obzvláště pak dálnice D1, jsou v poslední době často diskutovaným tématem laickou i odbornou veřejností. V současnosti se přijímá řada opatření, která by nepříznivou situaci měla zlepšit.

Intenzita dopravy na silniční síti ČR stále narůstá. Problémy dopravy všeobecně, obzvláště pak dálnice D1, jsou v poslední době často diskutovaným tématem laickou i odbornou veřejností. V současnosti se přijímá řada opatření, která by nepříznivou situaci měla zlepšit.

Stávající informační systémy, jakými jsou např. rádiová dopravní zpravodajství, mají příliš malý efekt. Informace pokrývají pouze hlavní tahy a zdaleka nejsou kompletní. Přestože existuje celá řada poskytovatelů „aktuálních" dopravních informací, neexistuje dnes v ČR jejich kvalitní a celoplošný zdroj. Rovněž neexistuje jednoduchá a levná aplikace, která by takovéto aktuální dopravní informace v reálném čase poskytovala účastníkům silničního provozu.

Řešením této situace by mohl být systém RoDIN24, vyvinutý skotskou firmou Applied Generics. RoDIN24 na základě sledování pohybu SIM karet v mobilních telefonech (na anonymní bázi) v reálném čase poskytne uživateli silniční sítě informaci o aktuálním cestovním čase na jeho plánované trase, a tím mu zajistí možnost účinně se rozhodovat před jízdou i v průběhu cesty samotné.

Technologie je zvlášť vhodná pro země s velkou penetrací mobilní telekomunikace a země, kde neexistují historické technologie (legacy technologies), které by jinak nebylo možné z různých důvodů rychle nahradit.

Mezi přednosti systém RoDIN24 patří rychlé a jednoduché uvedení do provozu bez přídavné zátěže pro síť mobilního operátora, různé možnosti aplikačního výstupu a v neposlední řadě jeho velmi příznivá cena. Na rozdíl od „tradičních" technologií, které poskytují data pouze v profilu komunikace, RoDIN24 poskytuje data z celé linie komunikace, resp. plochy celé silniční sítě.

Jak přispěje technologie RoDIN24 k plynulosti provozu na D1?

RoDIN24 poskytne tyto informace:

  • rychlost dopravního proudu
  • přesnou lokalizaci kolony
  • délka případné kolony
  • časovou ztrátu způsobenou kolonou
  • pohyb kolony, resp. čas začátku její tvorby nebo rozpouštění

Přesná znalost aktuálního stavu dopravního proudu umožní dynamické liniové řízení provozu založené na kvalitních celoplošných informacích. Vlastní řízení bude probíhat pomocí proměnného značení. Takto řízená dálnice bude vykazovat daleko větší propustnost než dovoluje současný neřízený provoz.

Jak přispěje technologie RoDIN24 ke spokojenosti řidičů na D1?

K odpovědi na tuto otázku musíme znát zdroje nespokojenosti řidičů na D1. Vedle subjektivních zdrojů, jako je nerovnost povrchu dálnice nebo její „přecpanost", můžeme také nalézt objektivní zdroje nespokojenosti, jakým je především obava z uvíznutí v koloně. Řidič cítí nedostatek informací na základě kterých by se následně rozhodoval. Nemá k dispozici informace o délce kolony, časovém zpoždění a vývoji jejího pohybu. Dá se předpokládat, že poskytnutím těchto informací se výrazně zvýší celková vnímaná kvalita dálnice D1.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Využití pohybu mobilních telefonů po silniční síti ČR jako zdroje aktuálních dopravních informací