Vývoj používání bezpečnostních pásů u řidičů a spolujezdců

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Článek popisuje vývoj používání bezpečnostních pásů v extravilánu i intravilánu u řidičů a spolujezdců (vpředu i vzadu).

 Na Grafu 1 je zobrazen vývoj používání bezpečnostních pásů v extravilánu u řidičů a spolujezdců (vpředu i vzadu). Mezi prvním a druhým pololetím došlo ke zvýšení míry používání bezpečnostních pásů o více než 10% u řidičů a spolujezdců (vpředu i vzadu).

obrázek:graf 1 vyvoj pouzivani bezpecnostnich pasu u ridicu a spolujezd

Graf 1: Vývoj používání bezpečnostních pásů u řidičů a spolujezdců v extravilánu (porovnání 1. a 2. pololetí 2006)


Oproti intravilánu bylo v extravilánu první pololetí roku 2006 srovnatelné s rokem 2005, kdy byla míra používání bezpečnostních pásů pouze o cca 3% nižší než v prvním pololetí následujícího roku. V roce 2005 byl mnohem větší rozdíl v míře používání bezpečnostních pásů v intravilánu a extravilánu (cca o 10% více osob ve vozidle používalo bezpečnostní pásy v extravilánu). Ve druhé polovině roku 2006 je rozdíl v míře používání zádržných systémů do 3% (viz Graf 1).

V intravilánu je vývoj v prvním a druhém pololetí roku 2006 obdobný (viz Graf 2). Na uvedených pozicích ve vozidle je mezi první a druhou polovinou roku patrné zvýšení míry používání bezpečnostních pásů minimálně o 10%. Toto tempo růstu míry používání bezpečnostních pásů navazuje na růst mezi rokem 2005 a první polovinou roku 2006, kdy došlo k nárůstu také o cca 10% (u spolujezdců vzadu o více než 20%). Z vývoje je patrné, že se řidiči i spolujezdci postupně seznamovali se změnami, které přinese novela Zákona o silničním provozu a již v první polovině roku 2006 těmto změnám začali přizpůsobovat své chování zvýšením míry používání bezpečnostních pásů.

obrázek:graf 2 vyvoj pouzivani bezpecnostnich pasu u ridicu a spolujezd

Graf 2: Vývoj používání bezpečnostních pásů u řidičů a spolujezdců v intravilánu (porovnání 1. a 2. pololetí 2006)

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: zádržné systémy, bezpečnostní pásy, autosedačka, sedačka dětská, zákon silniční
Popis: Článek popisuje vývoj používání bezpečnostních pásů v extravilánu i intravilánu u řidičů a spolujezdců (vpředu i vzadu).