Vývoj používání zádržných systémů podle pozice osoby ve vozidle

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Podrobný rozbor vývoje míry používání zádržných systémů podle pozice osoby ve vozidle v první a druhé polovině roku 2006 pro extravilán a intravilán.

Podrobnější rozbor vývoje míry používání zádržných systémů podle pozice osoby ve vozidle v první a druhé polovině roku 2006 nabízí Graf 1 (pro extravilán) a Graf 2 (pro intravilán). Oba grafy znázorňují podobné průběhy, což odpovídá postupnému snížení rozdílu míry používání zádržných systému v intravilánu a extravilánu. Oba grafy také jasně ukazují zlepšení situace na všech pozicích ve vozidle – zvýšení míry používání zádržných systémů od 10 do 20%. Přes značné zlepšení v roce 2005 i ve druhém pololetí roku 2006 je stále nízká míra používání bezpečnostních pásů u spolujezdců vzadu, kde dosahuje jen cca 55% v intravilánu i extravilánu.

obrázek:graf 1 vyvoj pouzivani zadrznych systemu v extravilanu podle po

Graf 2: Vývoj používání zádržných systémů v intravilánu podle pozice osoby ve vozidle (porovnání 1. a 2. pololetí 2006)

Na Grafu 3 je zobrazen vývoj používání bezpečnostních pásů v extravilánu u řidičů a spolujezdců (vpředu i vzadu). Mezi prvním a druhým pololetím došlo ke zvýšení míry používání bezpečnostních pásů o více než 10% u řidičů a spolujezdců (vpředu i vzadu).

obrázek:graf 3 vyvoj pouzivani bezpecnostnich pasu u ridicu a spolujezd

Graf 3: Vývoj používání bezpečnostních pásů u řidičů a spolujezdců v extravilánu (porovnání 1. a 2. pololetí 2006)

Oproti intravilánu bylo v extravilánu první pololetí roku 2006 srovnatelné s rokem 2005, kdy byla míra používání bezpečnostních pásů pouze o cca 3% nižší než v prvním pololetí následujícího roku. V roce 2005 byl mnohem větší rozdíl v míře používání bezpečnostních pásů v intravilánu a extravilánu (cca o 10% více osob ve vozidle používalo bezpečnostní pásy v extravilánu). Ve druhé polovině roku 2006 je rozdíl v míře používání zádržných systémů do 3%.

V intravilánu je vývoj v prvním a druhém pololetí roku 2006 obdobný (viz Graf 4). Na uvedených pozicích ve vozidle je mezi první a druhou polovinou roku patrné zvýšení míry používání bezpečnostních pásů minimálně o 10%. Toto tempo růstu míry používání bezpečnostních pásů navazuje na růst mezi rokem 2005 a první polovinou roku 2006, kdy došlo k nárůstu také o cca 10% (u spolujezdců vzadu o více než 20%). Z vývoje je patrné, že se řidiči i spolujezdci postupně seznamovali se změnami, které přinese novela Zákona o silničním provozu a již v první polovině roku 2006 těmto změnám začali přizpůsobovat své chování zvýšením míry používání bezpečnostních pásů.

obrázek:graf 4 vyvoj pouzivani bezpecnostnich pasu u ridicu a spolujezd

Graf 4: Vývoj používání bezpečnostních pásů u řidičů a spolujezdců v intravilánu (porovnání 1. a 2. pololetí 2006)

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: zádržné systémy, bezpečnostní pásy, autosedačka, sedačka dětská, zákon silniční
Popis: Podrobný rozbor vývoje míry používání zádržných systémů podle pozice osoby ve vozidle v první a druhé polovině roku 2006 pro extravilán a intravilán.