Vývoj rychlostí v intravilánu – podle velikosti měst

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Článek dokumentuje vývoj rychlostí v intravilánu v závislosti na velikosti měst v prvním a druhém pololetí roku 2006.

V intravilánu došlo u většiny kategorií měst ke snížení rychlosti až o 10 km•h-1 (viz Graf 1). Výjimkou jsou krajská města, kde se rychlost naopak zvýšila.

Toto chování řidičů se začalo projevovat po odeznění prvních obav z postihů definovaných v novém Zákoně o silničním provozu. Celkově došlo ve druhé polovině roku 2006 ke snížení rychlostí ve městech a obcích, což vede ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu a ke snížení závažnosti případných následků dopravních nehod. V porovnání s rokem 2005 došlo v roce 2006 nejen ke snížení rychlostí v intravilánu, ale také především ke snížení podílu řidičů překračujících nejvyšší dovolenou rychlost.

Rozdíly v chování řidičů v různých kategoriích měst částečně vyplývají i z toho, že k měření nedocházelo v přesně shodném období. Chování řidičů se především v druhé polovině roku značně měnilo na základě probíhajících kampaních, silničních kontrol a medializaci problematiky nového znění Zákona o silničním provozu. Celkový obraz chování řidičů ve městech a obcích v prvním i druhém pololetí roku 2006 potvrzuje pozitivní vliv na situaci na pozemních komunikacích.

obrázek:graf 1 porovnani rychlosti a prekracovani nejvyssi dovolene ry 2

Graf 1: Porovnání rychlostí a překračování nejvyšší dovolené rychlosti ve městech a obcích v prvním a druhém pololetí roku 2006

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: měření rychlosti, rychlost, rychlost nejvyšší dovolená, zákon silniční
Popis: Článek dokumentuje vývoj rychlostí v intravilánu v závislosti na velikosti měst v prvním a druhém pololetí roku 2006.