Vzdělávání profesionálů

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Dokumenty

 • Restrukturalizovaná ADR, platná od 1. ledna 2005
  List of Multilateral Agreements
 • Informace k ADR - předmluva
  zakladni-kurzy-280
 • ADR - odchylky - Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 2005, kterým se členské státy podle směrnice 94/55/ES opravňují k přijetí určitých odchylek týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí
  zakladni-kurzy-281
 • Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě
  zakladni-kurzy-282
 • Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
  zakladni-kurzy-283
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS
  zakladni-kurzy-284
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Vzdělávání profesionálů