Zbytkový alkohol

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Zejména v době konání hodů, masopustu, oslav nového roku, a dalších příležitostí se obvykle slaví a přitom pije alkohol. Zde je třeba řidiče varovat a upozornit na to, že někdy nestačí ani několik hodin spánku k tomu, aby se veškerý alkohol z těla odstranil. Řidič, který řídí pod vlivem alkoholu, porušuje zákon a musí počítat s následky svého jednání. Navíc se při ovlivnění alkoholem zvyšuje riziko dopravní nehody z důvodu prodloužení reakčního času a narušené složky rozhodování.

Zejména v době konání hodů, masopustu, oslav nového roku, a dalších příležitostí se obvykle slaví a přitom pije alkohol. Zde je třeba řidiče varovat a upozornit na to, že někdy nestačí ani několik hodin spánku k tomu, aby se veškerý alkohol z těla odstranil. Řidič, který řídí pod vlivem alkoholu, porušuje zákon a musí počítat s následky svého jednání. Navíc se při ovlivnění alkoholem zvyšuje riziko dopravní nehody z důvodu prodloužení reakčního času a narušené složky rozhodování.

Specialistka na problematiku práva v dopravě Mgr. Renate Gőppert z ARBŐ (Svaz automobilistů, motocyklistů a cyklistů Rakouska) k tomu říká: "Od 6. ledna 1998 platí v Rakousku při řízení motorových vozidel hranice 0,5 promile.  To znamená, že přístroj na zjišťování alkoholu v dechu (alkomat) ukáže 0,25mg. Pro určení hodnoty v promilích se zjištěná hodnoty zdvojnásobí. Základní pokuty jsou v Rakousku v rozsahu od 200 EUR do  6.000 EUR. Řidič je povinen uposlechnout výzvu policie k dechové zkoušce. Odmítnutí dechové zkoušky je automaticky ohodnoceno jako zjištěná hladina alkoholu vyšší než 1,6 promile! To znamená odebrání řidičského oprávnění na místě, povinné školení, finanční postih – to vše jsou závažné následky, odstupňované podle stupně opilosti."

Dále specialistka na právo v dopravě říká, že pozor si musí dát především řidiči vozidel ve zkušební době (například mladí řidiči, kteří získali dočasný řidičské oprávnění již v 17 letech nebo ti, kterým bylo odebrané řidičské oprávnění vráceno s podmínkou) a všeobecně ti, kteří nedosáhli věku 20 let. Pro ty platí v Rakousku nejvyšší povolená hranice alkoholu 0,1 promile!

Pokud je dechová zkouška pozitivní a řidič zpochybňuje tento výsledek, může si na vlastní náklady bezprostředně nechat udělat krevní zkoušku v nemocnici. Spolupracovník ARBŐ a odborník na zdravotnickou problematiku v dopravě Prof. MUDr. Josef Nagler zde nabádá k prozíravosti. Neexistuje totiž žádný skutečně ověřený „recept“ na to, jak objektivně zvýšenou hranici alkoholu v krvi snížit na hranici 0,5 promile. Odbourávání alkoholu je dáno určitými objektivními procesy probíhajícími v organismu, ale přesto zde existují individuální rozdíly v závislosti např. na věku, tělesné váze, zdravotním stavu, předchozí konzumaci potravy atd.

Mnoho řidičů bohužel často podceňuje „záludný“ zbytkový alkohol. Proto je důležité vědět, jak rychle se alkohol z těla odbourává. Za hodinu se tělo může zbavit asi 0,1 promile. Není přitom důležité zda člověk spí nebo sportuje. Také černá káva nebo tučná jídla zde nemají žádoucí účinek. A nějaká „pilulka proti promilím“ patří tak jak tak do oblasti snů.

ARBŐ před časem provedl anketní průzkum na téma „konzumace alkoholu a řízení auta“. Přitom sdělilo 53% dotazovaných členů tohoto svazu, že jezdí autem na oslavy a 47 % z nich používá prostředky hromadné dopravy. Zajímavé přitom bylo, že se 64 % dotázaných vyslovilo pro častější policejní kontroly a dechové zkoušky pro zjištění, zda řidič neřídí pod vlivem alkoholu. Jejich hlavním argumentem zde bylo, že se nevyplatí vystavovat se zbytečnému bezpečnostnímu riziku.


Poznámka: Je skutečností, že hodně řidičů, a to nejen v Rakousko, ale i u nás, jezdí pod vlivem alkoholu. Na rozdíl od Rakouska, v ČR zákon nedovoluje řidičům řídit ani s nízkým obsahem alkoholu v krvi. Dodržování stejně jako uplatňování zákona, kontroly zda řidiči neřídí opilí, možnosti a realizace následných postihů řidičů, však u nás pokulhává. Naši poslanci schválením zákona 361/200 Sb. dali přednost takzvané ochraně práva jednotlivce na úkor práva na zdraví a životy nás všech. Policisté tak nemohou ihned na místě odebrat opilému řidiči řidičské oprávnění a ten často jezdí dál (i pod vlivem alkoholu) a vážně ohrožuje nejen sebe, ale hlavně ostatní účastníky silničního provozu. Zákon tedy (ne sice teoreticky, ale prakticky) umožňuje nezodpovědným řidičům, a dokonce osobám závislým na alkoholu, řídit svá vozidla, i když prokazatelně usedají za volant pod vlivem alkoholu. Statistická čísla nás řadí na čelo zemí v počtu dopravních nehod. Podle přehledu nehodovosti ve srovnání roku 2001 a 2000  sice došlo k celkovému snížení nehodovosti, avšak zároveň se zvýšil počet dopravních nehod v případech zavinění pod vlivem alkoholu o 303 nehod, tj o 3,4 %! Tolerancí vůči nezodpovědným lidem (v tomto případě lidem řídícím pod vlivem alkoholu) však tato čísla nezlepšíme. Navíc zde dochází ke zraňování a zabíjení nevinných lidí, což ti, kteří by tomu měli udělat přítrž, asi berou jako přírodní jev.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: alkohol, bezpečnost dopravy, dopravní nehodovost, lidský faktor, limity, nebezpečnost dopravních nehod, Řidičská způsobilost
Popis: Informace z Rakouska a ČR o podceňování zbytkového alkoholu řidiči