Zdroje dat - Mobilita

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Zpráva o výsledcích sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000, ŘSD (periodická publikace po 5 letech)

Silnice a dálnice v České republice 2005, ŘSD (periodická publikace)

Statistická ročenka České republiky, Český statistický úřad (periodická publikace)

Ročenka dopravy, Ministerstvo dopravy ČR (periodická publikace)

na mezinárodní úrovni:

IRTAD (mezinárodní databáze - expoziční data)

Literatura:

 • Ageing and Transport. Mobility Needs and Safety Issues. OECD 2001.
 • Bajčík, V. Broniš, M.: Psychická záťaž a bezpečnosť při práci. Práca, Bratislava 1981.
 • Bakalář, P.: Bližší analýza psychických nároků na vybrané kategorie řidičů ČSAD a MHD. Ústav silniční a městské dopravy, 1985.
 • Barfield, W., Dingus, T.A. (1998): Human Factors in Intelligent Transportation Systems. Lawrence Erlbaum Associates and Publishers, London.
 • Baten, G., Eeckhout, G. & Bekiaris, E. (2002) Recognition of key differences and gaps in the PSN driving assessment procedure and strategy towards formulating a pan-European consensus on them, CONSENSUS Feasibility Study Deliverable 2.2, Brussels, Belgium: CARA.
 • Berlo, Ad van. 1993. „Issues on Mobility and Transport of the Elderly in Europe.“ Pp. 11-21 in Percieved Needs of the Elderly about Mobility, ed. by I. van den Oever and J. Graafmans. Knegsel: Akontes Publishing.
 • Bigert, C.: Myocardial infarction among professional drivers. Department of Occupational and Environmental Health, Stockholm Centre for Public Health, Sweden. Epidemiology, 2003.
 • Butler, R.N. 1975. Why survive? Being Old in America. New York: Harper and Row.
 • Consensus – workshop v Bruselu, Belgie v březnu 2002.
 • Dejemmes, Maryvonne. 2003. „Alternative transport services to the private car for elderly people.“ Keynote speech on Internal Conference on Aging, Disability and Indenpendence, 5-6 December 2003.
 • Dols Ruiz, J. F (2002) Compendium of PSN classification schemes, assessment methods and relevant criteria and tools in 12 European countries. Valencia, Spain: UPV.
 • Dols Ruiz, J. F., Peters, B., Sommer, S. M., Gabaude, C., Farrell, D., Ellison, B., Rothermel, S., Arno, P. & De Vries, J. (2003) PSN Driving Ability Classification and Codification Scheme. Valencia, Spain: UPV.
 • Dopravní chování občanů ČR. Zpráva z průzkumu. 2002. Praha: Sofres Factum.
 • Dorn, L. (2003): Driver Behaviour and Training. Ashgate Publishing Limited, England.
 • EC. (2000). Commission Directive 2000/56/EC amending to Council Directive 91/439/EEC on driving licenses.
 • EEC. (1991). Council Directive 91/439/EEC on Driving Licences.
 • Ellison, B. (2004) Mavis 3_6 Notes from task force meeting in Delft 27 Jan 2004.doc
 • French, D. & Schmidt Hanson, C. (1999) Survey of Driver Rehabilitation Programs. The American Journal of Occupational Therapy, 53, 394 – 397.
 • Groeger, J.A.: Understanding Driving: Applying cognitive psychology to a complex everyday task. University of Surrey, UK.
 • Haškovcová, Helena. 1989. Fenomén stáří. Praha: Olympia.
 • Hoskovec, J., Štikar, J. a J. Štikarová. 2004. „Řízení motorových vozidel ve stáří.“ Psychologie v ekonomické praxi 39 (1-2): 65-73.
 • Hydén Ch., Nilsson A. a Risser R. 1998, WALCYNG – How to enhance walking and cycling instead of shorter car trips and to make these modes safer, University of Lund, Sweden & FACTUM, Vienna; Project funded by the European Commission under the transport RTD Programme of the 4th Framework Programme.
 • Improving Transport for People with Mobility Handicaps. 1999. Paris: ECMT.
 • Informace o nehodovosti v silničním provozu na území ČR na leden až září 2004. Policejní ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.
 • Kruger, H.P. (2000): Workload-fatigue-drowsiness: A cognitive-energetic approach. International Conference on Traffic and Transport Psychology, Berne, Switzerland
 • Lüdtke, Hartmut. 2000. „50 Plus: a Meaningful Category in the Context of Lifestyle and Mobility Research?“ Pp. 144-149 in Mehr Verkehrssicherheit für Senioren. Bonn: Deutscher Verkehrssicherheitsrat.
 • MacLeod, D. (2004): Cognitive Ergonomics. Industrial Engineer. Vol. 36, Is. 3, ph. 26
 • Maintaining Prosperity in an Ageing Society. 1998. Paris: OECD.
 • Making the Connections: Final Report on Transport and Social Exclusion. (Report by the Social Exlusion Unit). London: Office of the Deputy Prime Minister.
 • Mareš, Petr. 1999. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Slon.
 • materiály workshopu CONSENSUS ve Valencii, Španělsko 2003
 • McCoy, P.: Strategies for Improving the Safety of Elderly Drivers. Center for Transportation Research and Education, Iowa State University, 2004.
 • McHugh, Kevin E. 2003. „Three Faces of Ageism: Society, Image and Place.“ Agenig and Society 23: 165-185.
 • Methorst, R. 2003. Vulnerable Road Users. Report on the Knowledge for an Effective Policy to Promote the Safe Mobility of Vulnerable Road Users. Rotterdam: AVV Transport Research Centre.
 • Mlynářová, Pavla. 2004. Obraz stáří ve stereotypech. Brno: FSS MU.
 • Národní program přípravy na stárnutí pro období let 2003-2007. 2002. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí. http://www.mpsv.cz/cs/1057
 • Olson, G. M. Olson, J. S. (2003): Human-Computer Interaction: Psychological aspects of the human use of computing. Annual Review of Psychology. Palo Alto. Vol. 54, ph. 491
 • Palmore, E.D. 1999. Ageism. Negative and Positive. New York: Springer.
 • Peters B., Ellison B., Sommer S. M.: Towards common PSN driving ability assessment criteria,
 • Peters, B & Rothermel, S. (2004) Consensus IST-2001-37092 Deliverable 3.1 Towards a Common Set of Assessment Tools and a Common PSN (People with Special Needs) Driving Assessment Methodology, Linköping, Sweden
 • Peters, B. & Panou, P. (2003) CONSENSUS Workshop Valencia, Spain – Minutes. Linkoping, Sweden, CARA.
 • Pick, H.: Research examines skills of elderly drivers. Center for Transportation Studies, University of Minnesota, 2001.
 • Piechulla, W at al. (2003): Reducing drivers´ mental workload by means of an adaptive man-machine interface. Institut fuhr experimentelle Psychologie, Universitat Regensburg, Germany.
 • Pierce, S. L. (1997) The Team Approach to Transport Assessment, Work, 8, 239 – 252.
 • Plichtová J.: Metódy sociálnej psychológie zblízka, Média, Bratislava 2002
 • Rabbitt, Patrick et al. 2002. Age, Health and Driving. Manchester: AA Foundation for Road Safety Research.
 • Rabušic, Ladislav. 1995. Česká společnost stárne. Brno: Georgetown.
 • Rabušic, Ladislav. 2002. „Stárnutí populace jako pohroma, nebo jako sociální výzva? Zamyšlení nad některými souvislostmi populačního stárnutí“ (rukopis). Brno: FSS MU.
 • Report of the Second World Assembly on Ageing in Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing). 2002. New York: United Nations.
 • Risser R. and Lehner U. 1998, Acceptability of Speeds and Speed Limits to Drivers and Pedestrians/Cyclists, Report on a Work Package of the EU–project MASTER, Contract No RO-96-SC.202; FACTUM OHG, Austria; Project funded by the European Commission under the transport RTD Programme of the 4th Framework Programme.
 • Root A.: Delivering Sustainable Transport – a Social Science Perpective, Pergamon Press, New York, 2003
 • Schmeidler, Karel a Jan Weinberger. 2002. „Problematika stáří v dopravě.“ In Souhrnná zpráva CDV Brno za rok 2001, ed. by Karel Schmeidler. Brno: CDV
 • Silverstone, Barbara. 1996. „Older People of Tommorow: A Psychosocial Profile.“ The Gerontologist 36 (1): 27-35.
 • SIZE State-of-art report. 2003. Brno: CDV.
 • Sprigle, S., Morris, B. O., Nowachek, G., & Karg, P. E. (1995). Assessment of the evaluation procedures of drivers with disabilities. Occupational Therapy Journal of Research, 15(3), 147-164.
 • Strano, C. M. (1997) Physical Disabilities and their Implications for Driving, Work, 8, 261 – 266.
 • Stuart-Hamilton, Ian. 2001. Psychologie stárnutí. Praha: Portál.
 • Štikar J., Hoskovec J., Štikarová J.: Psychologie v dopravě, Univerzita Karlova Praha, 2003
 • Tacken, Mart and Dree op’t Veld. 1993. „Elderly, Activity Patterns and Mobility: Dutch Perspective on Technology.“ Pp. 77-93 in Percieved Needs of the Elderly about Mobility, ed. by I. van den Oever and J. Graafmans. Knegsel: Akontes Publishing, p. 77-93.
 • Taylor, M. T. (2002): Capability, Cognition and Autonomy. Paper presented at the RTO HFM Symposium on „The Role of Humans in Intelligent and Automated Systems“, held in Warsaw, Poland.
 • Tošnerová, T. „Deprese zhoršuje paměť víc než stáří.“ Lidové noviny 22.10.2002, str. 19.
 • Transport and Ageing of the Population. Report of the 112. Round Table of Transport Economics. 2000. ECMT: Paris.
 • Uhlenberg, P.2000. „Introduction: Why We Study Age Integration?“ The Gerontologist (40): 261-266.
 • Vacek J., Skalický J., Vostracký Z., Potměšil J. (1998): Společnost, věda a technologie. Západočeská universita Plzeň.
 • Vavroň, J.: Vymíráme, varuje vládu statistika. Český statistický úřad, 2004 (http://www.czso.cz/)
 • Ward, N., Smith, L.: Shiftwork and driver fatigue: a pilot study. University of Leeds, School of psychology, 2000. Active Ageing. A Policy Framework. 2002. WHO. http://www.who.int/hpr/ageing/ActiveAgeingPolicyFrame.pdf
 • Watzlawik P., Beavin J.H. and Jackson D.D. 1974, Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien, Huber Verlag Bern (Title of the original version in English language: Human communication).
 • Young, C.D.: Health, safety, and the older drivers. Patient Care, Oradell, Jan 15, 2001, -vikzne 35, Issue 1.
 • Zavázalová a kol. 2001. Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha: Karolinum.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: data, mobilita
Popis: Zdroje dat pro mobilitu.