Evropská charta bezpečnosti už zná svého vítěze pro rok 2017

Dne 26. 6. 2017 byli vyhlášeni vítězové Evropské charty bezpečnosti pro rok 2017. V konkurenci více než stovky projektů vyhráli svým výjimečným přínosem projekty z Francie, Rumunska, Portugalska, Řecka a Švédska.

Francouzské město Martigues se zaměřilo na osvětu seniorů, tedy mimořádně zranitelných účastníků provozu. Podnět k založení programu „Street code for seniors“ vzešel ze statistik, které ukazovaly alarmující číslo. Do 30 % dopravních nehod v roce 2010 ve městě Martigues byl zapojen senior. Díky úsilí projektu se v roce 2016 podařilo snížit tento druh nehod o 43 %.

Rumunský projekt „Mr. Bear Driver“ byl oceněn za originální a inovativní využití mobilní aplikace pro děti. Aplikace sleduje pomocí GPS rychlost vozidla, a pokud překračuje maximální povolenou rychlost, pošle upozornění. Když rodič nezpomalí, dítě ztrácí body. Tento projekt získal i speciální diváckou cenu.

Portugalsko bylo oceněno za program portugalské pošty, který se v širokém spektru aktivit věnuje ochraně nejzranitelnějších účastníků dopravy, především pak cyklistů a motocyklistů. Vyšetřuje dopravní nehody, věnuje se náboru a školení řidičů a mnoha dalším aktivitám. Jejich cílem je snížit počet dopravních nehod jednostopých vozidel o 20 % a dvoustopých o 10 %.

Do Švédska putovala cena za originální řešení problému s opilými řidiči v okolí přístavů. Řidiči zastaví u mobilních alkoholových zábran (Alco Gates) a nadýchají do speciálního přístroje, který vyhodnotí, zda jsou, či nejsou pod vlivem alkoholu. Je-li řidič střízlivý, brána se automaticky otevře. Pokud není, brána zůstane zavřená a systém upozorní příslušné orgány.

V Řecku se sérií zábavných videí zaměřili na vzdělávání 600 řidičů kamionů a autobusů. Ta přináší potenciálně život zachraňující tipy pro bezpečnost silničního provozu. Po konci každého videa následuje krátký test. Výsledky ukázaly, že 85 % řidičů sleduje videa na týdenní bázi a 95 % správně odpovědělo na testové otázky.

Více informací naleznete zde.


Evropská charta bezpečnosti silničního provozu

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu se od roku 2004 ustálila jako největší platforma občanské společnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o iniciativu vedenou Evropskou komisí, která sehrává významnou úlohu v celoevropském úsilí o zvýšení bezpečnosti našich silnic. Charta je též společenství, které dnes čítá více než 3 200 členů, již přispívají ke zlepšování standardů a kultury bezpečnosti silnic tím, že podnikají konkrétní kroky vedoucí ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu ve svém poli působnosti. Členové tohoto společenství představují organizace, podniky a instituce, jejichž iniciativy v rámci charty se zaměřují na členy, zaměstnance či širokou veřejnost.

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu si klade za cíl podporovat větší zapojení občanské společnosti v úsilí o zlepšení bezpečnosti silničního provozu v Evropě. Její poslání se zakládá na principu společné zodpovědnosti: potřeba spojit úsilí zúčastněných stran a občanské společnosti s cílem převzít společnou odpovědnost za bezpečnost silničního provozu ve svém okolí, regionu či zemi.

Centrum dopravního výzkumu, které je signatářem Evropské charty od roku 2009, navázalo s Evropskou chartou intenzívnější spolupráci. Součástí bude výměna informací o úspěšných a osvědčených postupech či projektech, které byly v České republice uskutečněny, a celkově zvyšování povědomí o Evropské chartě s cílem motivovat organizace, aby se aktivně zapojily a podnikaly konkrétní kroky, které budou mít pozitívní dopad na bezpečnost silničního provozu.

Evropská charta letos opět vyzývá všechny členy k předkládání osvědčených postupů. (Organizace, které nejsou členy, se mohou zaregistrovat na stránkach charty www.erscharter.eu/cs/registration).

Pojmem osvědčený postup se rozumí aktivita (iniciativa, strategie, metodologie, technika, a jiné), která přinesla konkrétní pozitivní výsledky v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V případě zájmu je třeba kontaktovat chartu mailem na adresu charter@paueducation.com nebo telefonicky na čísle +34 933 670 434. Vybrané osvědčené postupy budou oceněny u každoroční příležitosti Evropských cen Excelence v bezpečnosti silničního provozu.

 Evropská charta bezpečnosti silničního provozu