Aktuálně

 

Poslední články

 • Článek: Povinnost použití zimní výbavy vozidla – zimních pneumatik

  Publikováno: 16. 10. 2018

  Přezouvání pneumatik řeší každoročně řidiči v podzimních a jarních měsících. Proč a čím je nutnost přezouvání dáno se podíváme blíže... Ing. Eva Simonová, Ing. Jakub Motl – Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 • Článek: Značení pneumatik pro osobní vozidla

  Publikováno: 15. 10. 2018

  V dnešní době se na trhu nachází nepřeberné množství pneumatik pro osobní a nákladní vozidla, autobusy, stroje. Jsou označeny různými nápisy, číslicemi, znaky a v posledních letech i tzv. energetickým štítkem. Co tyto nápisy a značky znamenají, jak poznáme stáří pneumatiky? Na…
 • Článek: Aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020 s platností od roku 2017 (a NSBSP)

  Publikováno: 1. 9. 2018

  Implementace bezpečnostních opatření obsažených v Akčním programu a současně důsledná realizace systémových změn managementu bezpečnosti silničního provozu založená na sdílené odpovědnosti všech subjektů, by měla zajistit dosažení důstojného postavení bezpečnosti silničního…
 • Článek: Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací

  Publikováno: 10. 8. 2018

  Článek stručně shrnuje výsledky podrobného rozboru nehodovosti v silničním provozu v členění dle druhu komunikací, resp. jejich vlastníků. Analyzuje je v návaznosti na plnění stanovených strategických a dílčích cílů Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního…
 • Článek: Postoje českých účastníků silničního provozu k problematice rychlosti v mezinárodním kontextu

  Publikováno: 27. 7. 2018

  Rychlost jízdy je klíčovým faktorem nehodovosti i následků dopravních nehod. I malá změna rychlosti může mít fatální vliv na bezpečnost, což dokazují i četné studie [1,2,3]. Zvýšení průměrné rychlosti o 1 km/h vede ke zvýšení počtu závažných nehod o 2 % na silnicích s limitem…