Aktuálně

 

Poslední články

 • Článek: Čtyřicátníci: nejohroženější skupina motocyklistů!

  Publikováno: 15. 2. 2019

  Národní strategie bezpečnosti silničního provozu stanovuje také cíle týkající se motocyklistů, jejich zranění a usmrcení. Ty se však nedaří plnit a počty v roce 2018 meziročně stouply. U většiny dopravních nehod jsou přitom přímo viníky sami motocyklisté. Nejčastěji rochází k…
 • Článek: Pětinu dětí usmrtili v loňském roce řidiči pod vlivem alkoholu!

  Publikováno: 4. 2. 2019

  Statistika dopravních nehod s dětmi není dle očekávání a neplnění cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Děti často samy přispívají ke kolizním situacím svým nepředvidatelným chováním. Ne vždy je vinen řidič, některé děti jsou zraněny nebo usmrceny vlastní vinou.…
 • Článek: Poslanci Evropského parlamentu podporují nová pravidla bezpečnosti silničního provozu a vozidel

  Publikováno: 16. 1. 2019

  Nové předpisy EU zahrnující bezpečnost silniční infrastruktury a minimální bezpečnostní standardy vozidel dnes o krok postoupily poté, co byly schváleny klíčovým výborem v Evropském parlamentu. Evropská rada bezpečnosti dopravy (ETSC) vítá tento pokrok a vyzývá EU, aby dosáhla…
 • Článek: Sváteční dny ve znamení fatálních nehod

  Publikováno: 18. 12. 2018

  Období vánočních svátků chtějí lidé strávit v klidu. Ne všude tomu tak, bohužel, bylo a nepochybně bude i letos. Každoročně dojde na pozemních komunikacích v tomto období k několika fatálním dopravním nehodám, které se, bohužel, neobejdou bez ztrát na lidských životech.
 • Článek: Střety se zvěří jsou čtvrtou nejčastější příčinou nehod v Česku!

  Publikováno: 28. 11. 2018

  Autor článku: Ing. Milan Fořt, Karlovy Vary, spoluautor projektu NB STOP Lesní zvěř je čím dál větším problémem pro všechny řidiče. Je třeba přijmout opatření na našich silničních komunikacích, aby nedocházelo k tragickým událostem. Řešením může být aplikace ultrazvukových…