Aktuálně

 • Aktualita: Řidiči na jižní Moravě používají mobilní zařízení častěji než jinde

  Publikováno: 15. 8. 2018

  Centrum dopravního výzkumu dlouhodobě sleduje a sbírá nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního provozu. Mezi tyto ukazatele patří nejen rychlost vozidel, ale také užívání bezpečnostních prvků jako jsou pásy, přilby, ať už na kole nebo na motocyklu a v neposlední řadě také užívání mobilního zařízení řidičem během řízení..
 • Aktualita: Děti v dopravě - stránky nejen pro rodiče

  Publikováno: 6. 8. 2018

  Na adrese www.detivdoprave.cz najdete informace a materiály vhodné pro rodiče a pro instituce věnující se výchově a vzdělávání dětí. Děti můžete vést k bezpečnému chování již od útlého věku i Vy sami, a to formou her a zábavy.
 • Aktualita: Kolony a řidiči

  Publikováno: 23. 7. 2018

  Proč vznikají kolony? Kdo a co k nim přispívá? V rozhovoru uvádí Martin Bambušek z Centra dopravního výzkumu v Brně.
 • Aktualita: Tisková zpráva - Ztráty z dopravních nehod v roce 2016

  Publikováno: 11. 7. 2018

  V roce 2016 vyšetřila Policie ČR 98 864 nehod. Celkové ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2016 se vyšplhaly na 69,4 mld. Kč, což představuje 1,45 % hrubého domácího produktu (HDP) za rok 2016. Zemřelo 611 osob, 2 530 bylo těžce zraněno, 24 486 lehce.
 • Aktualita: Průbežné výsledky sběru dat o chování chodců a cyklistů

  Publikováno: 28. 6. 2018

  Na stránkách Observatoře bezpečnosti silničního provozu si nyní můžete prohlédnout průběžné výsledky Sběru dat o chování chodců a cyklistů - používání reflexních prvků. https://www.czrso.cz/reflexe-vysledky/
 

Poslední články

 • Článek: Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací

  Publikováno: 10. 8. 2018

  Článek stručně shrnuje výsledky podrobného rozboru nehodovosti v silničním provozu v členění dle druhu komunikací, resp. jejich vlastníků. Analyzuje je v návaznosti na plnění stanovených strategických a dílčích cílů Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního…
 • Článek: Postoje českých účastníků silničního provozu k problematice rychlosti v mezinárodním kontextu

  Publikováno: 27. 7. 2018

  Rychlost jízdy je klíčovým faktorem nehodovosti i následků dopravních nehod. I malá změna rychlosti může mít fatální vliv na bezpečnost, což dokazují i četné studie [1,2,3]. Zvýšení průměrné rychlosti o 1 km/h vede ke zvýšení počtu závažných nehod o 2 % na silnicích s limitem…
 • Článek: Jak parametry vjezdu okružní křižovatky ovlivňují bezpečnost silničního provozu

  Publikováno: 26. 7. 2018

  Nová výstavba nebo přestavba stávající křižovatky na okružní je běžnou praxí rozvoje a údržby silniční infrastruktury. Proto je vhodné znát vliv jejich parametrů na jízdu vozidla z pohledu bezpečnosti. Tento článek je zaměřen na analýzu přímého průjezdu vozidla okružní…
 • Článek: Smrtelné nehody od roku 1989

  Publikováno: 4. 6. 2018

  Interaktivní grafická prezentace úmrtí na australských silnicích od roku 1989. Prezentace ukazuje počty zemřelých v souvislosti s dopravními nehodami s ohledem na typy účasníků nehod, věkové rozložení, typy dopravních prostředků, časové období, pohlaví...
 • Článek: Nové bezpečnostní standardy vozidel mohou během 15 let zabránit 25 000 úmrtím v EU

  Publikováno: 17. 5. 2018

    Evropská komise přijala významný balíček opatření pro bezpečnost silničního provozu, jejichž cílem je snížit na polovinu počet usmrcených a těžce zraněných osob na silnicích do roku 2030   Pokročilé technologie, zabraňující následkům dopravních nehod na životech a…