Aktualita: Seminář: Autoškoly a zaměstnavatelé - jaký má být řidič profesionál?

Publikováno: 2. 9. 2012

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. pořádá dne 16. listopadu 2011 seminář na téma Autoškoly a zaměstnavatelé - přijďte se podívat.

Pořádá

Regionální hospodářská komora Brno

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Katedra psychologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Místo: Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1, areál BVV, 648 04 Brno
Datum: 16. listopad 2011
Program:
9:30 Prezence účastníků
10:00 Diskuse u kulatého stolu
12:30 Občerstvení
15:00 Předpokládaný konec diskuse

Témata k diskusi:

  • Management kvality při výběru profesionálních řidičů
  • Standardy managementu bezpečnosti řidičů profesionálních přepravců
  • Role autoškol při výběru řidičů
  • Výběr a výcvik profesionálních řidičů
  • Zvládání stresových situací, jízda v autoškole s psychologem, orientace v nepřehledných situacích, trénink kognitivních funkcí
  • Individuální terapeutická péče o řidiče – účastníky dopravních nehod, po – nehodová péče
  • Sociologicko-psychologická analýza řidičů, kterým bylo na základě dosažení 12 bodů odebráno řidičské oprávnění.

Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.

Více informací a přihlášky:

Ing. Petra Šilhanová
Regionální hospodářská komora Brno
tel: +420 532 194 926
podnikani@rhkbrno.cz


Přehled akualit