Aktualita: Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Publikováno: 21. 4. 2016

TERMÍN: 12. - 13. 10. 2016

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. pořádá pravidelné školení stávajících bezpečnostních auditorů v Brně v termínech: 12. 10. – 13. 10. 2016.

TERMÍN: 12. - 13. 10. 2016

Provádět audit bezpečnosti je možné pouze s povolením Ministerstva dopravy ČR. Toto povolení má platnost 3 roky ode dne vydání.

Prodloužení platnosti povolení k výkonu činnosti Auditora bezpečnosti pozemních komunikací podle § 18h zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se vydává na základě absolvování pravidelného školení podle § 18j odst. 4 uvedeného zákona do konce třetího roku ode dne vydání povolení (nebo konání předchozího pravidelného školení).

Pravidelné školení mohou provádět instituce, kterým byla Ministerstvem dopravy udělena akreditace k provozování této činnosti podle § 18l výše uvedeného zákona.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Simonová, tel.: 723 281 368, e-mail: eva.simonova@cdv.cz

Místo konání: Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 33a, Brno

Akreditace k poskytování školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací byla CDV udělena dne 27. 6. 2012, pod č. j. 144/2012-120-ORG2/2, č. akreditace: 002.

 


Přehled akualit