Aktualita: Akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Publikováno: 21. 4. 2016

TERMÍN: 7. - 11. 11. 2016

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. pořádá akreditované školení bezpečnostních auditorů v Brně v termínech: 7. 11. – 11. 11. 2016.

TERMÍN: 7. - 11. 11. 2016

Abyste se stali auditorem, je nutné absolvovat akreditované školení nových auditorů bezpečnosti pozemních komunikací a následně zkoušku na Ministerstvu dopravy ČR.

Pokud u nás absolvujete akreditované školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací a následně složíte zkoušku na Ministerstvu dopravy, budete oprávněni provádět audity bezpečnosti pozemních komunikací na dokumentaci ve všech jejich fázích, ale také může provádět bezpečnostní inspekce a další nástroje bezpečné infrastruktury dané směrnicí.

Školení může absolvovat každý, kdo má zájem si prohloubit znalosti v problematice týkající se zvyšování bezpečnosti na silniční síti.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Simonová, tel.: 723 281 368, e-mail: eva.simonova@cdv.cz

Místo konání: Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 33a, Brno

Akreditace k poskytování školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací byla CDV udělena dne 27. 6. 2012, pod č. j. 144/2012-120-ORG2/2, č. akreditace: 002.

 


Přehled akualit