Aktualita: Tisková zpráva: Nová webová aplikace na adrese www.datanu.cz

Publikováno: 19. 2. 2018

Tisková zpráva: Nová webová aplikace na adrese www.datanu.cz obsahuje přehlednou databázi judikatury k nemajetkové újmě i orientační kalkulátor pro výpočet výše náhrady za ztížení společenského uplatnění.

Tisková zpráva: Nová webová aplikace na adrese www.datanu.cz obsahuje přehlednou databázi judikatury k nemajetkové újmě i orientační kalkulátor pro výpočet výše náhrady za ztížení společenského uplatnění

Nejvyšší soud ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., představují novou webovou aplikaci obsahující podrobné informace ze soudních rozhodnutí, ve kterých se řešily nároky na náhradu za bolest, za ztížení společenského uplatnění (§ 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké (§ 2959 zákona č. 89/2012 Sb.). Veřejně přístupná aplikace, kterou pro účely Nejvyššího soudu i pro vlastní výzkum důsledků dopravních nehod vytvořilo Centrum dopravního výzkumu, obsahuje rovněž kalkulátor k výpočtu procentuálního omezení funkčních schopností poškozeného (hodnocení ztížení společenského uplatnění podle doporučující Metodiky Nejvyššího soudu).

Cílem databáze, kterou spravuje Centrum dopravního výzkumu a Nejvyšší soud do ní zadává aktuální data z rozhodnutí jednotlivých soudů, bylo vytvoření přehledného zdroje judikatury a jeho zpřístupnění pro širokou veřejnost. Databáze tak napomáhá předvídatelnosti rozhodnutí soudů ve stanovení výše nemajetkové újmy ve výše vymezené oblasti. Vzorem byly přitom dobré zkušenosti s obdobnými databázemi v Rakousku či Slovinsku. Nejvyšší soud aktuálně disponuje více než 400 rozhodnutími soudů nižších stupňů ohledně nemajetkové újmy, zejména rozhodnutími z adhezního řízení o nárocích na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností.

Zpřístupněná elektronická databáze bude jistě velkým pomocníkem pro rozhodovací činnost nižších soudů. Už nyní zaznamenáváme příznivé ohlasy také od advokátů, kteří se k rozhodnutím nalézacích nebo odvolacích soudů dostávají často velmi složitými cestami. Připojený orientační kalkulátor k výpočtu procentuálního omezení funkčních schopností poškozeného by mohli využívat nejen oni, ale i široká veřejnost,“ dodává k užitečnosti databáze předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Centrum dopravního výzkumu každoročně zpracovává výpočet ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti. „Pro její přesné vyčíslení čerpáme informace také z této webové aplikace. Konkrétně se jedná o údaje pro stanovení průměrné výše odškodnění dle typu následků dopravních nehod“, vysvětluje ředitel Centra dopravního výzkumu Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Vyčíslení ztrát poskytuje přehled o tom, kolik dopravní nehody stojí stát a společnost. Tvoří důležité vstupní údaje pro dopravně-inženýrské analýzy, jejichž cílem je vyhodnotit efektivnost dopravně-bezpečnostních opatření.

Nejvyšší soud i Centrum dopravního výzkumu závěrem zdůrazňují, že kalkulátor na stránce www.datanu.cz je pouze orientačním nástrojem, který nemůže předvídat soudní rozhodnutí v každé individuálně specifikované věci.

Mgr. Petr Tomíček, tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
Brno, 24. 1. 2018


Přehled akualit