Aktualita: Kdo je odpovědný za poutání osob ve vozidle?

Publikováno: 1. 6. 2018

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích je řidič povinen zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu. Podle jiného ustanovení je "přepravovaná osoba povinna být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem" a dbát pokynů řidiče.

Odkaz na celý článek


Přehled akualit