Aktualita: Plnění Národní strategie za leden - prosinec 2018

Publikováno: 25. 1. 2019

Materiál hodnotí plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2018.

Dokument má za cíl vytvořit formou komentovaných grafů základní materiál oddělení BESIP týkající Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o informaci o plnění základních strategických a dílčích cílů za celý rok 2018 ve srovnání s vytyčenými cíli.

Dokument můžete stáhnout zde.


Přehled akualit