Aktualita: Historicky nejvyšší počet registrací elektromobilů v ČR na Evropu nestačí

Publikováno: 7. 8. 2019

Naftové, benzinové, CNG, LPG, hybrid nebo elektromobil? Jaká je bilnace registrace vozů v ČR v letošním roce?

V období ledna až července 2019 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 150 314 nových osobních automobilů, což představovalo meziročně o 15 108 registrací méně, tj. -9,1 %. Z pohledu jednotlivých druhů paliv je dosavadní bilance letošního roku velmi rozdílná. Největší pokles (-44,2 %) byl evidován u osobních automobilů na LPG, méně registrací však bylo evidováno také u CNG (-33,2 %), naftových (-20,5 %) a benzínových vozidel (-3,3 %). Významně se zvýšil zájem o hybridní pohony, kterých bylo meziročně evidováno o 84 % více!

registrace nových oosonách vozů dle paliva

V uplynulých sedmi měsících byl evidován rekordní počet registrací nových osobních elektromobilů (421), meziročně o 25 více, naproti tomu zájem o plug-in hybridní vozidla (156) byl meziročně o 32 automobilů nižší, říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v.v.i. a dodává: „V zemích Evropské unie bylo v roce 2018 registrováno více než 300 tisíc nových osobních automobilů s externím nabíjením (pozn. 150 003 elektromobilů a 151 844 plug-in hybridů), což představovalo podíl na všech nově registrovaných osobních automobilech 2 %, tzn. každý 50. nově registrovaný osobní automobil byl buď elektromobilem nebo plug-in hybridem. V České republice se elektromobily a plug-in hybridy podílely v roce 2019 jen 0,38 % na všech nově registrovaných osobních automobilech, tzn. jen každý 263. nově registrovaný osobní automobil byl tzv. do zásuvky. Abychom se přiblížili k evropskému průměru, musel by být podíl nově registrovaných elektromobilů a plug-in hybridů více než pětinásobně vyšší.“ Nejvyšší podíl elektromobilů (6,0 %) na všech nově registrovaných osobních automobilech byl v roce 2018 evidován v Nizozemí, v případě plug-in hybridů pak ve Švédsku (také 6,0 %).

Lídrem na českém trhu s osobními elektromobily byl v období leden-červenec 2019 s 99 registracemi Nissan, Volkswagen si připsal 73 registrací, BMW 68, Tesla 56, Hyundai 53 a Jaguar 34. Nejvíce plug-in hybridů (36) zaregistrovalo Mitsubishi, Volvo (31), Mini (25) a Hyundai (22).

Vývoj registrovaných elektromobilů v letech 2017-2019

Vývoj registrovaných plug-in hybridních vozidel v leech 2018 a 2019

Zdroj vstupních dat: SDA/Centrální registr vozidel, ACEA

Ing. Lukáš Kadula

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno


Přehled akualit