Slovník pro malé čtenáře

Vozidlo

Vozidlo je slovní označení pro podskupinu dopravních prostředků, které se pohybují po pevném povrchu nějakého tělesa. Vozidla jsou určena zejména pro dopravu a přepravu osob, zvířat nebo nákladů z jednoho místa do jiného.

Poznámka:

Zpět na slovník