Slovník pro malé čtenáře

Záchranná zdravotnická služba

Zdravotnickou záchrannou službu voláme v případě ohrožení zdraví či lidského života na tísňovém telefonním čísle 155.

Osobě na druhé straně je nutné sdělit pokud možno co nejstručněji a nejpřesněji co nejvíce informací o místě nehody a rozsahu zranění. V případě nouzového volání uveď tyto informace:
- Kde se událost stala – přesnou adresu nehody (jméno, město, místo ulice, číslo popisné, patro, orientační bod, číslo nejbližšího sloupu veřejného osvětlení).
- Co se stalo – Jedná-li se o úraz, otravu, autonehodu atp., popište rozsah zranění, případně sdělte počet zraněných osob, zda se jedná o dítě či dospělého člověka, jsou-li
zranění při vědomí a zda dýchají.
- Kdo volá – Uveďte své jméno a telefonní číslo, ze kterého voláte. Již na základě těchto informací může dispečer vyslat posádku na místo zásahu. Umožňuje-li to stav
postiženého, vydržte na telefonu a řiďte se pokyny dispečera. Můžete tak pomoci s navigací na místo zásahu. Obecně platí, že záchrannou službu voláme ještě před poskytnutím první pomoci v případě, je-li postižen dospělý člověk. Je-li postiženým dítě mladší 8 let, voláme Záchrannou službu až po 1 minutě srdeční masáže a umělého dýchání.

Poznámka:

Zpět na slovník