Slovník pro malé čtenáře

Kritická lokalita

Kritickými lokalitami dopravního systému jsou z pohledu bezpečnosti riziková a nehodová místa.

Poznámka:

Místo/úsek s rizikovým či nehodovým potenciálem, ke změně stavu systému (vzniku rizikové či nehodové lokality) stačí pouze nepatrná změna stávajícího stavu.

Anglický termín: critical spot

Zpět na slovník