Slovník pro malé čtenáře

Prohlídky vybraných úseků silniční sítě

Analýza nehodovosti spojená s návrhem nápravných opatření (TEN-T).

Anglický termín: road safety analyses

Zpět na slovník