Slovník pro malé čtenáře

Městská hromadná doprava (MHD)

Městská hromadná doprava je systém linek  osobní veřejné dopravy určených  k zajišťování dopravy na území města.  Systém městské hromadné dopravy  zahrnuje autobusovou, tramvajovou či  trolejbusovou dopravu. V některých  městech jsou součástí městské hromadné  dopravy i lanovky nebo vodní doprava.

Poznámka:

Zpět na slovník