Slovník pro malé čtenáře

Bezpečnostní pás

Bezpečnostní pás je zařízení používané  v dopravních prostředcích pro zvýšení  bezpečnosti pasažérů a pro snížení  následků případné nehody. Pomocí pásů je  pasažér připoután k sedadlu. Společně  s dětskou autosedačkou (dětským  zádržným systémem) patří mezi zádržné  systémy. Nepoužíváním pásů se pasažér  vystavuje vyššímu riziku smrti při nehodě  na předním sedadle 6krát, v obci dokonce  8krát (u řidičů je to dokonce 14krát mimo  obec, 12,8krát v obci). Nepřipoutaní  pasažéři na zadních sedadlech umírají  3,9krát častěji než připoutaní, v obci  4,2krát.

Poznámka:

Zpět na slovník