Slovník pro malé čtenáře

Subjektivní bezpečnost

Subjektivní vnímání bezpečnosti silničního provozu účastníky silničního provozu; týká se vnímání rizika naplnění hrozeb. Může být hodnocena (měřena) nepřímo, např. pomocí rozhovorů, průzkumů. Určitá míra subjektivní nebezpečnosti je nutná pro udržení pozornosti a opatrnosti.

Anglický termín: subjective safety, traffic threat

Zpět na slovník