Slovník pro malé čtenáře

Most

Most je dopravní stavba, která nám umožňuje překonání velké přírodní či technické překážky. Mosty překonávají nejčastěji vodní plochu, terénní nerovnosti, jiné dopravní stavby, například při mimoúrovňovém křížení různých dopravních cest.
 

Poznámka:

Most

Zpět na slovník