Slovník pro malé čtenáře

Doprava

 Doprava je způsob přemisťování objektů, předmětů, osob, informací či energií z místa na místo. Nejstarším způsobem dopravy je chůze. Dalším způsobem dopravy je využití zvířat.  Moderní doba přinesla rozmach dopravy pomocí vozidel, vlaků, letadel a lodí.

Poznámka:

Zpět na slovník