Slovník pro malé čtenáře

Hasič

Hasič (staré označení je požárník) je označení profesionálního nebo dobrovolného člena hasičské jednotky. Kromě požárů zasahují také v případech povodní či jiných živelných  pohrom, ekologických havárií, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci i jiných mimořádných událostech. Spolupodílí se také při prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostí. V případě ohrožení mají pro veřejnost tísňovou linku s telefonním číslem 150.

Poznámka:

Zpět na slovník