Slovník pro malé čtenáře

Chodník

Chodníkem se rozumí část pozemní komunikace nebo samostatná pozemní  komunikace, sloužící chodcům k přesunu po délce komunikace. Chodníkem zpravidla bývají vybaveny místní komunikace, úseky silnic, v zastavěných částech obcí, a to buď po jedné nebo po obou stranách. Povrch chodníku nejčastěji tvoří asfalt, dlažební kostky, dlažba nebo jinými materiály zpevňující povrch. V místech, kde je silný provoz vozidel, jsou úzké chodníky a u východů z budov, zejména škol, se chodník od vozovky odděluje i zábradlím.

Poznámka:

Zpět na slovník