Slovník pro malé čtenáře

Chůze

Chůze je druh pohybu využívající dolní končetiny k přesunu z jednoho místa na druhé. Chůzi tvoří jednotlivé kroky, kdy se pravidelně střídá jedna noha za druhou, čímž dochází k pohybu. Je
základním prostředkem k pohybu lidí a jeho nedostatek vede ke zdravotním komplikacím (obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka, atd.).

Poznámka:

Zpět na slovník