Slovník pro malé čtenáře

Invalida

Invalida je člověk, u kterého vlivem vrozené vady či dopravní nehody dojde  k poklesu nebo ztrátě pracovní schopnosti pro nepříznivý zdravotní stav. Jeho postižení může být částečné nebo úplné. Úrazy v dopravě mnohdy zapříčiní upoutání jedince na invalidní vozík.

Poznámka:

Zpět na slovník