Slovník pro malé čtenáře

Lanovka

Lanová dráha neboli lanovka je dráha, jejíž vozidla se pohybují po šikmé nebo vodorovné trase a jsou hnána pomocí tažných lan. Lanovka slouží k dopravě, je-li třeba překonat velký výškový rozdíl, ale často i lanovka sama je turistickým lákadlem a jízda lanovkou je považována za nevšední zážitek. Lanová dráha má vždy nejméně dvě stanice, horní a dolní. Některé lanové dráhy mohou mít na trase jednu nebo více mezistanic.

Poznámka:

Zpět na slovník