Slovník pro malé čtenáře

Lokomotiva

Lokomotiva je hnací kolejové neboli trakční vozidlo, určené pro pojezd (pohyb) po kolejích. Hlavní úkolem lokomotiv na železnici je doprava vlaků, složených z vagónů.

Poznámka:

Zpět na slovník