Slovník pro malé čtenáře

Pohyb

Pohyb nebo také lokomoce je označení, které se používá tehdy, mění-li objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost a své vlastnosti. Pohyb je také základní životní funkce jedince. Pokud dojde k poruše pohybu, je jedince mnohdy odkázán na své okolí.

Zpět na slovník