Slovník pro malé čtenáře

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k pohybu vozidel a chodců. V České republice se pozemní komunikace dělí na tyto kategorie:
- dálnice – určené k rychlé dálkové a mezistátní dopravě silničními motorovými vozidly. Chodec na dálnici nesmí!
- silnice - veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití vozidly a chodci.
- místní komunikace - veřejně přístupná pozemní komunikace sloužící převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikací může být i samostatná pro pěší.
- účelová komunikace – slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí.

Poznámka:

Zpět na slovník