Slovník pro malé čtenáře

První pomoc

První pomoc je péče poskytnutá postiženému před konečným ošetřením. V tvém případě se většinou jedná o laickou první pomoc před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka. Poskytnout první pomoc je povinen každý, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.
Cíl první pomoci:
1. zachránit život,
2. zabránit zhoršení zdravotního stavu,
3. urychlit proces uzdravení.

Poznámka:

Zpět na slovník