Slovník pro malé čtenáře

Silnice

Silnice je dopravní stavba umožňující nekolejovou pozemní dopravu na větší vzdálenosti. Slovo silnice má původ v dobách, kdy císař Karel IV. nechal zesílit tehdejší hlavní cesty – silná cesta = silnice. Na Moravě se v hovorovém jazyce pro silnici běžně užívá slova cesta.

Poznámka:

Zpět na slovník