Slovník pro malé čtenáře

Stezka

Stezka pro chodce a cyklisty je přístupná chodcům i cyklistů. Dopravní značky umožňují rozlišit, zda je stezka pro chodce a cyklisty rozdělena na samostatné pruhy, nebo zda celá šířka stezky je určena chodcům i cyklistům dohromady. Proto  musíme dbát pokynů značek a neohrozit plynulý chod i svoji bezpečnost.

Poznámka:

Zpět na slovník