Akce: Možnosti spolupráce sítě CIVINET s kraji

Publikováno: 10. 11. 2021

Centrum dopravního výzkumyu pro Vás pořádá webinář, který je určen pro zástupce vedení krajů, vedení krajských odborů a pro zástupce regionálních rozvojových agentur.

Začátek: 1. 12. 2021 Konec: 2. 11. 2021

Síť CIVINET Česká a Slovenská republika sdružuje subjekty podporující udržitelnou mobilitu a dopravní plánování a kromě měst je otevřena také krajům a organizacím. Zapojení krajů do aktivit spolku nabízí příležitost k prohloubení jejich spolupráce s českými a slovenskými městy a prostor ke společné diskuzi dopravních témat a k výměně zkušeností a přístupů k jejich řešení.
Přijměte naše pozvání na online setkání zástupců krajů, regionálních rozvojových agentur a sekretariátu CIVINET (Centra dopravního výzkumu, v. v. i.), zjistěte více o síti CIVINET a zapojte se do diskuze nad nastavením spolupráce sítě s kraji.

Cílem CIVINET Česká a Slovenská republika je podpora efektivní, čisté a energeticky méně náročné dopravy, skrze vytváření a posilování mezinárodních partnerství, vzájemnou inspiraci a výměnu zkušeností a řešení mezi městy a kraji a jejich odbornou podporu na národní úrovni.
Jedná se o jednu z národních sítí CIVINET operující v rámci evropské Iniciativy CIVITAS, stěžejního programu, který pomáhá Evropské komisi dosáhnout jejích ambiciózních cílů v oblasti mobility a dopravy a cílů evropské Zelené dohody.

Registrujete se již dnes.


Přehled akcí