Do této části aplikace nemáte přístup, pokud jste přihlášeni, zřejmě nemáte dostatečné opravnění...

Seznam akcí

Informace o plnění NSBSP v roce 2020

Začátek: 14. 2. 2020 Konec: 28. 2. 2020

Jaké bylo plnění NSBSP za rok 2019?

Publikováno: 13. 2. 2020 |


PF 2020

Začátek: 13. 12. 2019 Konec: 13. 12. 2019

Publikováno: 13. 12. 2019 |


Dny IZS - Týden hrdinů

Začátek: 9. 9. 2019 Konec: 16. 9. 2019

Preventivní osvětová akce s názvem Týden hrdinů. Preventivní projekt je určen především pro starší žáky základních škol, kteří se v silničním provozu pohybují již zcela samostatně, ale ne vždy naprosto bezpečně, ale i žáci prvního stupně se dozví užitečné informace.

Publikováno: 11. 9. 2019 |


Dopravní situace v okolních státech o víkendu 9. až 11. 8.

Začátek: 9. 8. 2019 Konec: 11. 8. 2019

Ani o víkendu 9. - 11. 8. 2019 není úniku z dopravních kolon. Vlna turistů ve směru zpět bude silnější než ve směru k moři, jelikož cestou domů pojedou hlavně motoristé z Hesenska, Meklenburska-Předního Pomořanska, Porýní-Falcka, Šlesvicko-Holštýnska, Brém, Dolního Saska, Saska, Saska-Anhaltska, Durynska, Sárska a části severní Evropy, protože příští týden dětem začíná opět školní rok.

Publikováno: 9. 8. 2019 |