Do této části aplikace nemáte přístup, pokud jste přihlášeni, zřejmě nemáte dostatečné opravnění...

Seznam akcí

test akce srpen 2019

Začátek: 9. 8. 2019 Konec: 16. 8. 2019

test

Publikováno: 14. 2. 2030 |


Dopravní situace v okolních státech o víkendu 9. až 11. 8.

Začátek: 9. 8. 2019 Konec: 11. 8. 2019

Ani o víkendu 9. - 11. 8. 2019 není úniku z dopravních kolon. Vlna turistů ve směru zpět bude silnější než ve směru k moři, jelikož cestou domů pojedou hlavně motoristé z Hesenska, Meklenburska-Předního Pomořanska, Porýní-Falcka, Šlesvicko-Holštýnska, Brém, Dolního Saska, Saska, Saska-Anhaltska, Durynska, Sárska a části severní Evropy, protože příští týden dětem začíná opět školní rok.

Publikováno: 9. 8. 2019 |