Akce: Dopravní situace v okolních státech o víkendu 9. až 11. 8.

Publikováno: 9. 8. 2019

Ani o víkendu 9. - 11. 8. 2019 není úniku z dopravních kolon. Vlna turistů ve směru zpět bude silnější než ve směru k moři, jelikož cestou domů pojedou hlavně motoristé z Hesenska, Meklenburska-Předního Pomořanska, Porýní-Falcka, Šlesvicko-Holštýnska, Brém, Dolního Saska, Saska, Saska-Anhaltska, Durynska, Sárska a části severní Evropy, protože příští týden dětem začíná opět školní rok.

Začátek: 9. 8. 2019 Konec: 11. 8. 2019

Chystáte se do Vídně, města Spielberg, k Bodamskému jezeru, Salzburku nebo budete cestovat do Francie? Podívejte se jaké akce Vás tam mohou čekat a z dopravního hlediska ovlivnit.

 


Přehled akcí