Aktualita: Plnění Národní strategie za leden - září 2018

Publikováno: 24. 10. 2018

Materiál hodnotí plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (dále jen NSBSP) v průběhu roku 2018.

Dokument má za cíl vytvořit formou komentovaných grafů základní materiál oddělení BESIP týkající Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o měsíční informaci o průběžném plnění základních strategických a dílčích cílů.

Dokument můžete stáhnout zde.


Přehled akualit