Seznam aktualit NSBSP


Nedostatečné naplňování NSBSP

Výstup z brífinku Rady vlády ČR pro BESIP: Rada vlády ČR pro BESIP reaguje na nedostatečné naplňování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020.

Publikováno: 10. 1. 2020 |

Třicetiprocentní nárůst usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě

V období ledna až října 2019 bylo vdůsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 460a těžce zraněno 1783 osob. Nejhorší meziroční bilance ze všech dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 byla evidována u nehod způsobených nedánímpřednosti v jízdě.

Publikováno: 12. 11. 2019 |Nákladní automobily

Mezi specifikované problémové oblasti NSBSP patří také nákladní automobily.

Publikováno: 31. 10. 2019 |Stárnoucí populace

Dílčími cíly NSBSP jsou také vybrané věkové skupiny.

Publikováno: 17. 10. 2019 |
Počet usmrcených chodců - leden-srpen 2019

V období leden-srpen 2019 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 43 a těžce zraněno 259 osob, v obou případech se jedná o historicky nejnižší počty.

Publikováno: 13. 9. 2019 |


Nehody chodců

Chodci patří k nejzranitelnějším účastníkům dopravních nehod. Oproti ostatním účastníkům silničního provozu nejsou při střetu ničím chráněni. Typickým rizikovým chováním chodce je náhlé vstoupení chodce do jízdního koridoru vozidla, zejména z oblasti zakrytého výhledu.

Publikováno: 3. 9. 2019 |


Příloha č. 1

Měsíční informace o plnění strategickcýh a dílčích sílů NSBSP v roce 2018

Publikováno: 19. 8. 2019 |


Příloha č. 2

Předběžný odhad výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2018

Publikováno: 18. 8. 2019 |


Příloha č. 3

Dílčí cíle NSBSP z pohledu Hloubkové analýzy dopravních nehod

Publikováno: 17. 8. 2019 |


Příloha č. 4

Plnění z pohledu nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu

Publikováno: 16. 8. 2019 |


Příloha č. 5

Plnění akčního programu odpovědnými subjekty

Publikováno: 15. 8. 2019 |


Příloha č. 6

Hodnocení bezpešnosti krajů, stanovení ekvivalentu závažnosti nehod

Publikováno: 14. 8. 2019 |
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu: leden-únor 2019

Dokument má za cíl vytvořit formou komentovaných grafů základní materiál oddělení BESIP týkající Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o měsíční informaci o průběžném plnění základních strategických a dílčích cílů.

Publikováno: 11. 3. 2019 |


Možnost vkládání dat o plnění NSBSP za rok 2018

K vyhodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu se provádí sběr plnění realizovaných aktivit. Aplikace pro vyplňování realizovaných aktivit již byla spuštěna, data je možné zadávat do 15.3.2019.

Publikováno: 1. 3. 2019 |


Viníci ujeli v noci od každého 10. usmrceného chodce

Dopravní nehodou dochází k emočně náročné situaci. Proto často po nehodě u účastněných osob dochází ke snížení pozornosti, dezorientaci, může docházet k nevolnostem.. Dopravní nehoda způsobuje stres a v mnoha případech i šok - co o tom říkají statistiky?

Publikováno: 13. 2. 2019 |


Motocyklisté - plnění NSBSP

Dokument má za cíl vytvořit základní materiál oddělení BESIP týkající se nehod s účastí motocyklistů a jejich následků, především z oblasti osob usmrcených a těžce zraněných osob.

Publikováno: 11. 2. 2019 |


Plnění Národní strategie za leden - listopad 2018

Dosavadní sestupnou tendenci v oblasti usmrcených osob vinou mladých řidičů "naboural" listopad, kdy bylo vinou mladých řidičů usmrceno 17 osob - pozn. nejvíce od roku 2007 (v měsíci listopadu v posledních 5 letech max. 8 usmrcených).

Publikováno: 10. 12. 2018 |Nedání přednosti v jízdě

Dokument má za cíl vytvořit základní materiál oddělení BESIP týkající se nehod a jejich následků v důsledku nedání přednosti v jízdě, především z oblasti osob usmrcených a vážně zraněných osob.

Publikováno: 30. 11. 2018 |


Nepřiměřená rychlost - plnění NSBSP

Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen primárně na usmrcené a těžce zraněné osoby v důsledku nepřiměřené rychlosti.

Publikováno: 29. 11. 2018 |Plnění Národní strategie za leden - říjen 2018

Materiál hodnotí plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (dále jen NSBSP) v průběhu roku 2018. Přestože je NSBSP oficiálně nazvána „2011 – 2020“, vstoupila v účinnost až od 1. ledna 2012, proto je rok 2018 sedmým rokem realizace uvedené NSBSP.

Publikováno: 13. 11. 2018 |


Statiska dopravních nehod 31.10.

V měsíci říjnu bylo usmrceno 54 osob, o 6 více než vloni (tj. + 12,5 %). Nejtragičtějším dnem uplynulého měsíce byla středa 31. října, kdy podle předběžných údajů bylo usmrceno 7 osob.

Publikováno: 4. 11. 2018 |


Nepřiměřená rychlost na silnici

Nepřiměřená rychlost je jedním z 11 dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. V důsledku nepřiměřené rychlosti bylo v uvedeném období usmrceno 153 osob, dalších 544 osob pak bylo těžce zraněno.

Publikováno: 2. 11. 2018 |
Koleje patří vlakům. Neriskuj!

V České republice každoročně dochází k vysokému počtu střetů vlaků s osobami, které až v 80% případů končí úmrtím. Počet obětí se pohybuje okolo 200 ročně. Znalost zásad bezpečného chování v blízkosti železniční trati může napomoci snížení tohoto čísla. Děti a mládež však nemají tolik příležitostí k jejich osvojení, jak by se na první pohled zdálo.

Publikováno: 12. 9. 2018 |


Návykové látky a jejich vliv na bezpečnost silničního provozu

Alkohol a další návykové látky představují významné riziko pro dopravní bezpečnost. Při dopravních nehodách způsobených pod vlivem alkoholu nebo drog zemře v České republice každoročně více než 50 lidí. S rostoucí hladinou alkoholu či drog roste u řidičů nejen riziko zaviněných, ale i nezaviněných dopravních nehod.

Publikováno: 6. 9. 2018 |


Pětinový nárůst usmrcených na silnicích v období letních prázdnin

V období ledna-srpna pak bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 353 osob, o 29 více než vloni (tj. + 9,0 %). Historicky se jedná o 3 nejnižší počet usmrcených, kdy vloni bylo usmrceno 324 osob (nejméně), předloni pak 343 osob.

Publikováno: 3. 9. 2018 |