Seznam aktualit NSBSP


Počet usmrcených chodců - leden-srpen 2019

V období leden-srpen 2019 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 43 a těžce zraněno 259 osob, v obou případech se jedná o historicky nejnižší počty.

Publikováno: 13. 9. 2019 |


Nehody chodců

Chodci patří k nejzranitelnějším účastníkům dopravních nehod. Oproti ostatním účastníkům silničního provozu nejsou při střetu ničím chráněni. Typickým rizikovým chováním chodce je náhlé vstoupení chodce do jízdního koridoru vozidla, zejména z oblasti zakrytého výhledu.

Publikováno: 3. 9. 2019 |


Národní strategie bezpečnosti silničního provozu: leden-únor 2019

Dokument má za cíl vytvořit formou komentovaných grafů základní materiál oddělení BESIP týkající Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o měsíční informaci o průběžném plnění základních strategických a dílčích cílů.

Publikováno: 11. 3. 2019 |


Možnost vkládání dat o plnění NSBSP za rok 2018

K vyhodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu se provádí sběr plnění realizovaných aktivit. Aplikace pro vyplňování realizovaných aktivit již byla spuštěna, data je možné zadávat do 15.3.2019.

Publikováno: 1. 3. 2019 |


Viníci ujeli v noci od každého 10. usmrceného chodce

Dopravní nehodou dochází k emočně náročné situaci. Proto často po nehodě u účastněných osob dochází ke snížení pozornosti, dezorientaci, může docházet k nevolnostem.. Dopravní nehoda způsobuje stres a v mnoha případech i šok - co o tom říkají statistiky?

Publikováno: 13. 2. 2019 |


Motocyklisté - plnění NSBSP

Dokument má za cíl vytvořit základní materiál oddělení BESIP týkající se nehod s účastí motocyklistů a jejich následků, především z oblasti osob usmrcených a těžce zraněných osob.

Publikováno: 11. 2. 2019 |


Plnění Národní strategie za leden - listopad 2018

Dosavadní sestupnou tendenci v oblasti usmrcených osob vinou mladých řidičů "naboural" listopad, kdy bylo vinou mladých řidičů usmrceno 17 osob - pozn. nejvíce od roku 2007 (v měsíci listopadu v posledních 5 letech max. 8 usmrcených).

Publikováno: 10. 12. 2018 |Nedání přednosti v jízdě

Dokument má za cíl vytvořit základní materiál oddělení BESIP týkající se nehod a jejich následků v důsledku nedání přednosti v jízdě, především z oblasti osob usmrcených a vážně zraněných osob.

Publikováno: 30. 11. 2018 |


Nepřiměřená rychlost - plnění NSBSP

Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen primárně na usmrcené a těžce zraněné osoby v důsledku nepřiměřené rychlosti.

Publikováno: 29. 11. 2018 |Plnění Národní strategie za leden - říjen 2018

Materiál hodnotí plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (dále jen NSBSP) v průběhu roku 2018. Přestože je NSBSP oficiálně nazvána „2011 – 2020“, vstoupila v účinnost až od 1. ledna 2012, proto je rok 2018 sedmým rokem realizace uvedené NSBSP.

Publikováno: 13. 11. 2018 |


Statiska dopravních nehod 31.10.

V měsíci říjnu bylo usmrceno 54 osob, o 6 více než vloni (tj. + 12,5 %). Nejtragičtějším dnem uplynulého měsíce byla středa 31. října, kdy podle předběžných údajů bylo usmrceno 7 osob.

Publikováno: 4. 11. 2018 |


Nepřiměřená rychlost na silnici

Nepřiměřená rychlost je jedním z 11 dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. V důsledku nepřiměřené rychlosti bylo v uvedeném období usmrceno 153 osob, dalších 544 osob pak bylo těžce zraněno.

Publikováno: 2. 11. 2018 |
Koleje patří vlakům. Neriskuj!

V České republice každoročně dochází k vysokému počtu střetů vlaků s osobami, které až v 80% případů končí úmrtím. Počet obětí se pohybuje okolo 200 ročně. Znalost zásad bezpečného chování v blízkosti železniční trati může napomoci snížení tohoto čísla. Děti a mládež však nemají tolik příležitostí k jejich osvojení, jak by se na první pohled zdálo.

Publikováno: 12. 9. 2018 |


Návykové látky a jejich vliv na bezpečnost silničního provozu

Alkohol a další návykové látky představují významné riziko pro dopravní bezpečnost. Při dopravních nehodách způsobených pod vlivem alkoholu nebo drog zemře v České republice každoročně více než 50 lidí. S rostoucí hladinou alkoholu či drog roste u řidičů nejen riziko zaviněných, ale i nezaviněných dopravních nehod.

Publikováno: 6. 9. 2018 |


Pětinový nárůst usmrcených na silnicích v období letních prázdnin

V období ledna-srpna pak bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 353 osob, o 29 více než vloni (tj. + 9,0 %). Historicky se jedná o 3 nejnižší počet usmrcených, kdy vloni bylo usmrceno 324 osob (nejméně), předloni pak 343 osob.

Publikováno: 3. 9. 2018 |